Aktualności
Konferencje
25 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-25

O etyce nowych technologii

Etyka technologii cieszy się dziś na świecie rosnącym zainteresowaniem. Czy jednak etyczna AI wystarczy, by ze spokojem myśleć o rozwoju cyfrowej gospodarki? Z pytaniami o przyszłość odpowiedzialnych innowacji zmierzą się prelegenci konferencji organizowanej przez Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca.

W obszarze nowych technologii etyka jest kluczowym elementem systemu normatywnego. Jednak w przeciwieństwie do regulacji, które mówią, co jest zgodne lub niezgodne z prawem, etyka wskazuje, co należy robić, abyśmy mogli żyć w lepszym społeczeństwie.  W ostatnich latach o cyfrowej etyce jest szczególnie głośno w przypadku sztucznej inteligencji. Unijna wizja godnej zaufania AI tworzy podstawę dla odpowiedzialnego tworzenia cyfrowych innowacji. W tym kontekście pojawia się wiele ważnych pytań, np. Czy etyka AI wystarczy, by pokierować rozwojem technologii cyfrowych we właściwym kierunku? Czy regulacje podobne do tych w obszarze AI potrzebne są też dla internetu rzeczy, chmury obliczeniowej, big data czy dronów? Czy etyczne podejście do technologii wzmocni, czy osłabi innowacyjność? Jaki stosunek do etycznego rozwoju technologii mają państwa spoza UE?

Odpowiedzi na te pytania będą szukać polscy i zagraniczni eksperci podczas konferencji „Etyka technologii: kierunku, trendy, wyzwania. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, którą Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites organizuje online 15 czerwca. Podczas wydarzenia prelegenci będą się też starali wskazać, w których obszarach technologii cyfrowych moralna ewaluacja oparta na etyce jest dziś najpilniejsza.

W Instytucie Humanites od początku spoglądaliśmy na człowieka i technologię w szerokim kontekście. Dlatego, gdy dziś coraz więcej mówi się o etyce sztucznej inteligencji, chcemy zastanowić się, jak refleksja etyczna wygląda również w innych obszarach, np. IoT, cloudcomputing czy bezzałogowe statki powietrzne. Zależy nam, aby myślenie w kategoriach etycznych stało się naturalnym elementem rozwoju i wdrażania innowacji – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites, przy którym powstało CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum.

Wydarzenie skierowane jest do liderów biznesu i administracji, których organizacje budują bądź wdrażają cyfrowe technologie, jak również do rozwijających je programistów, a także prawników i etyków zainteresowanych nowymi technologiami. W gronie prelegentów znaleźli się polscy i zagraniczni eksperci mający bezpośredni wpływ na kształt cyfrowego krajobrazu w Polsce i na świecie.

Refleksja etyczna powinna towarzyszyć rozwojowi technologii, by móc go na bieżąco ukierunkowywać. W przeciwnym razie będzie zawsze reaktywna. Skutki takiego zapóźnienia obserwujemy dziś, gdy państwa na całym świecie konfrontują się z potężnymi ponadnarodowymi korporacjami technologicznymi. Nasza konferencja to próba etycznego rekonesansu we współczesnym cyfrowym środowisku, którego wyniki z pewnością zainteresują decydentów z różnych sektorów – dodaje Maciej Chojnowski, dyrektor programowy CET.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja. GovTech Polska objęło konferencję Patronatem Honorowym. Partnerami wydarzenia są: DELab UW, Ambasada Izraela w Warszawie oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum Etyki Technologii to ośrodek promujący odpowiedzialny rozwój innowacji. CET tworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i promuje międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. Oprócz tego bierze udział w pracach gremiów doradczych rozwijających politykę rozwoju technologii, popularyzuje metodyki pozwalające na projektowanie technologii zgodnie z wartościami, uczestniczy w rozwoju współczesnej refleksji na temat etyki technologii oraz współpracuje z Instytutem Humanites w zakresie rozwoju spójnego przywództwa.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia, którego częścią jest CET, od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think & do tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego oraz Model Spójnego Przywództwa. Instytut jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ metazjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Od dekady działa na rzecz rozwoju świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja.

MK

Baner konferencji CET Etyka technologii kierunki trendy wyzwania

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)