Aktualności
Konkursy
11 Października
Opublikowano: 2021-10-11

Dodatkowe środki na polsko-norweskie badania

Ponad 42 mln zł otrzymają polscy naukowcy na badania prowadzone we współpracy z partnerami norweskimi. To efekt zwiększenia puli środków w Norweskim Mechanizmie Finansowym.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. To jedno z trzech przedsięwzięć finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014–2021 w programie „Badania”, w którym rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe pełni Narodowe Centrum nauki. Program „Badania” ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem.

Do konkursu złożono 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali pierwotnie 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz po 8 z zakresu nauk o życiu oraz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W związku z przekazaniem przez darczyńców dodatkowych środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do finansowania skierowano projekty z listy rezerwowej. W ramach dodatkowej puli polscy naukowcy otrzymają łącznie ponad 42 mln zł na badania prowadzone we współpracy z partnerami norweskimi.

Jeden z projektów, które właśnie otrzymały dofinansowanie, dotyczy głębin morskich – największego systemu biologicznego na Ziemi, uważanego za obszar graniczny życia. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Tadeusza Kaczorowskiego chcą zbadać unikatową bioróżnorodność drobnoustrojów żyjących w głębinach i na dnie systemu grzbietów śródoceanicznych w obszarze Morza Arktycznego. Celem badań, prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem w Bergen oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, jest m.in. pogłębienie wiedzy na temat ekologii, metabolizmu ekstremofili i strategii adaptacyjnych związanych z życiem w ekstremalnych siedliskach.

Z kolei dr hab. Magdalena Anna Wrembel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zbada wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności. Celem projektu realizowane wspólnie z UiT Arktycznym Uniwersytetem w Tromsø i NTNU Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii w Trondheim jest analiza kompleksowości nabywania języka trzeciego i kolejnego w obrębie różnych dziedzin językowych, takich jak system dźwiękowy (fonologia), gramatyka (składnia) czy znaczenie (semantyka). Naukowcy skupią się na badaniu źródeł i
kierunków wpływów między systemami językowymi współistniejącymi u wielojęzycznych użytkowników języka.

Bliższe poznanie i opisanie procesów rozwoju społeczeństw oraz wzorców dobrego życia jest z kolei jednym z celów projektu dr. Jakuba Krysia z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Będzie on prowadzony we współpracy z badaczami z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Uniwersytetu w Oslo. Naukowcy zamierzają przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe w co najmniej pięćdziesięciu krajach. Wyniki ich prac mogą stanowić istotny wkład do debaty publicznej o trendach rozwoju społecznego.

MK, źródło: NCN

Dodatkowa lista rankingowa konkursu GRIEG

Dyskusja (0 komentarzy)