Aktualności
Konkursy
27 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-27

NCN rozstrzygnęło konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze

Ponad 156 mln zł otrzymają polsko-norweskie zespoły badawcze w ramach rozstrzygniętego dziś przez Narodowe Centrum Nauki konkursu GRIEG.

Do konkursu złożono 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz po 8 z zakresu nauk o życiu oraz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

W kategorii nauk ścisłych i technicznych badaniami pokierują uczeni z: Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (2 projekty), Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2), Politechniki Śląskiej. Liderem pod wzgledem pozyskanych środków jest prof. dr hab. Stefan Pokorski (6 384 380 zł) z UW, który wraz z partnerami z University of Bergen poprowadzi projekt „Wczesny wszechświat: teoria i eksperymenty akceleratorowe w poszukiwaniu rozwiązania jego zagadek”.

W kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce trzy projekty pilotować będą naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, dwa – Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po jednym – Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Największe środki (6 385 831 zł) przyznano dr hab. Ewie Marii Haman z UW na projekt „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”. Będzie realizowany we współpracy z Oslo Metropolitan University oraz University of Oslo.

W kategorii nauk o życiu liderami będą badacze z: Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2), Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (2), Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Gdańskiego. Najwyższe dofinansowanie (6 389 850 zł) otrzymał prof. dr hab. Tomasz Lipniacki z IPPT PAN na projekt „Oddziaływanie komórek NK z populacją zainfekowanych komórek rakowych: eksperymenty w urządzeniach mikroprzepływowych i modelowanie matematyczne na poziomie pojedynczych komórek” (partner: SINTEF AS).

Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15% to współfinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

– Do finansowania projektów z dziedziny badań polarnych oraz nauk społecznych zobowiązuje nas Memorandum of Understanding dotyczące wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak Komitet Programu zadecydował, że nie będą przyznawane dodatkowe punkty projektom składanym w tych dziedzinach. Dlatego należy tym bardziej docenić dobry wynik zespołów naukowych pracujących w tych obszarach, który osiągnęły w równej konkurencji z zespołami z innych dziedzin – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014–2021 w programie „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.

źródło: NCN

Lista rankingowa

Dyskusja (0 komentarzy)