Aktualności
Konkursy
15 Lipca
Źródło: www.filozof.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-07-15

ERC Advanced Grant dla filozofa z Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Andrzej Indrzejczak z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał prestiżowy Advanced Grant przyznawany przez European Research Council. To siódmy tego typu grant dla polskiego naukowca, a pierwszy w ogóle realizowany w łódzkiej uczelni.

ERC Advanced Grants to konkurs dla doświadczonych naukowców, o uznanym już dorobku. W rozstrzygniętej w kwietniu tegorocznej edycji wyłoniono 253 laureatów, którzy na swoje badania otrzymali w sumie 624,6 mln euro. Wśród ogłoszonych wówczas beneficjentów był jeden Polak – prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, lider projektu „Towards On-Chip Plasmonic Amplifiers of THz Radiation”.

Teraz okazało się, że dofinansowanie w ramach AdG przyznano również prof. Andrzejowi Indrzejczakowi, kierownikowi Katedry Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego projekt – „Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” – znajdował się wysoko na liście rezerwowej i po zwolnieniu miejsc na liście rankingowej (w tym roku laureaci ze Szwajcarii nie mieli możliwości realizacji grantów u siebie, mogli się zdecydować na przeniesienie do innych krajów, ale w większości nie skorzystali, ponieważ rząd zrefundował im je ze swoich środków – informował o tym na naszych łamach prof. Andrzej Jajszczyk) otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln euro. To pierwszy w historii grant ERC dla badacza łódzkiej uczelni.

Projekt poświęcony jest rozwinięciu teorii dowodu i programów dedukcji automatycznej dla formalnych teorii wykorzystujących złożone wyrażenia nazwowe jako nośnik informacji. Celem badań będzie dostosowanie narzędzi logiki formalnej do struktury języków naturalnych, w których złożone wyrażenia nazwowe, w szczególności deskrypcje określone i nieokreślone, odgrywają bardzo ważną rolę – tłumaczy prof. Indrzejczak.

Ukończył studia z kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny, 1989) i filozofii (Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1993) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem 5 książek i ponad 50 artykułów naukowych z zakresu logiki (teoria dowodu i logiki nieklasyczne), współredaktorem czasopisma Studia Logica i serii wydawniczej Trends in Logic. W orbicie jego zainteresowań naukowych są m.in. teoria dowodu dla logik nieklasycznych (praktyczne zastosowania metod dowodzenia i ich kombinacje, naturalne metody szukania dowodu, algorytmy i heurystyka), metodologia rachunków sekwentowych (metody dowodzenia eliminacji cięcia, poszerzenia na logiki nieklasyczne, antyrealistyczne podejście do problemu znaczenia stałych logicznych), zastosowania logik nieklasycznych w formalnej analizie tradycyjnych problemów filozoficznych (np. analiza czasu w logikach temporalnych), teoria rozumowań i argumentacji, klasyfikacja argumentów, toposów i forteli erystycznych, logiczne problemy z oceną argumentacji (poprawność a rzetelność itp.), metodologia nauk społecznych, zwłaszcza problematyka interpretacji tekstów, analizy różnych podejść do naukowych podstaw humanistyki, logiczne podstawy typologii.

Swój pięcioletni grant będzie realizował w Centrum Filozofii Przyrody UŁ. To interdyscyplinarne centrum badawcze prowadzone przez prof. Elżbietę Jung zajmujące się tematami z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa, fizyki czy matematyki.

Uniwersytet Łódzki jest 21 polską jednostką z grantem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W sumie od 2007 roku do krajowych instytucji trafiło już 59 grantów wszystkich kategorii, w tym 37 Starting Grants, 11 Consolidator Grants, 7 Advanced Grants, 3 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant. Ogłoszono już harmonogram konkursów ERC na przyszły rok. Właśnie ruszyły Starting Grants i Synergy Grants.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)