Aktualności
Konkursy
11 Lipca
Opublikowano: 2022-07-11

W tym tygodniu start nowych edycji konkursów ERC

Komisja Europejska zatwierdziła harmonogram konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok 2023. Ponad tysiąc naukowców może liczyć na granty o łącznej wysokości 2,2 mld euro. Aplikujący o granty mogą skorzystać ze wsparcia ERC Mentoring Initiative.

European Research Council oferuje prestiżowe granty, które mają pomóc naukowcom w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych stanowiących podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań. Do tej pory sfinansowano w ten sposób prace badawcze ponad 10 tys. naukowców znajdujących się na różnych etapach kariery oraz wchodzących w skład ich zespołów blisko 100 tys. osób ze stopniem doktora, doktorantów i innych pracowników.

Po dwóch ostatnich rundach konkursów przebiegających – z uwagi na pandemię – według nietypowego harmonogramu, ERC wraca do tradycyjnego kalendarza. W poniedziałek, 11 lipca, Komisja Europejska zaakceptowała plan na 2023 rok, drugi w ramach nowego unijnego programu ramowego Horyzont Europa.

Już w tym tygodniu, 12 lipca, otwarty zostanie konkurs Starting Grants dla początkujących naukowców. Najlepsi badacze otrzymają za ich pośrednictwem wsparcie w stworzeniu własnego, niezależnego zespołu lub programu badawczego. Budżet konkursu wynosi 628 mln euro. Granty otrzyma 407 beneficjentów. Wnioski będzie można składać do 25 października 2022.

Nazajutrz po StG (13 lipca 2022) wystartuje konkurs na granty w zakresie synergii (Synergy Grant). Służą one rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2–4 liderów (Principal Investigators), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, oraz ich zespołów. Dotyczą wszystkich dziedzin wiedzy. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Na realizację 30 grantów przewidziano 300 mln euro. Aplikacje można składać do 8 listopada 2022.

Po wakacjach zostaną uruchomione granty dla naukowców u progu samodzielności badawczej  (Consolidator Grants), którzy konsolidują własny niezależny zespół lub program badawczy. Na finansowanie może liczyć 300 naukowców. Budżet konkursu wynosi 595 mln euro. Otwarcie wyznaczono na 28 września 2022, zamknięcie – 2 lutego 2023.

Wreszcie 8 grudnia ERC ogłosi zaproszenie do składania wniosków o granty dla doświadczonych naukowców (Advanced Grants). W tym konkursie do rozdysponowania jest 597 mln euro. Przewiduje się wyłonienie 246 grantobiorców. Zakończenie naboru przewidziano na 23 maja 2023.

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie także konkurs Proof of Concept Grant. Środki przyznawane są naukowcom, którzy realizują już badania finansowane ze źródeł ERC i w ich trakcie uzyskali nieoczekiwane lub nowe możliwości dla zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach grantu można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Budżet PoC wzrósł z 25 mln euro do 30 mln euro. Za tę kwotę przyznanych zostanie 200 grantów. Start: 20 października, a terminy zamknięcia wyznaczono na: 24 stycznia, 20 kwietnia, 14 września 2023.

Przypomnijmy, że w kwietniu Europejska Rada ds. Badań Naukowych uruchomiła nową inicjatywę mentoringową, która ma na celu wsparcie naukowców aplikujących o granty. W Polsce przystąpiły do niej największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Umożliwią one swoim laureatom, spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC, skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę koordynatora przedsięwzięcia. DKPK będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu. Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz.

Granty ERC przyznawane są od 2007 roku. W tym czasie do krajowych instytucji trafiło już 58 grantów wszystkich kategorii, w tym 37 Starting Grants, 11 Consolidator Grants, 6 Advanced Grants, 3 Proof of Concept Grants i 1 Synergy Grant.

MK

FXYGCgoUcAEqW3J

Dyskusja (0 komentarzy)