Aktualności
Konkursy
19 Kwietnia
Źródło: www.uokik.gov.pl
Opublikowano: 2024-04-19

Nagrodzono najlepsze prace na temat ochrony konkurencji i konsumentów

Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sięgnęli po laury w konkursie prezesa UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. 

To już 15 odsłona konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą ochrony konkurencji oraz 13 – konkursu w obszarze ochrony konsumentów. W tej edycji nadesłano w sumie 27 prac, w tym 11 dotyczących ochrony konkurencji i 16 poświęconych ochronie konsumentów. Kapituła, w skład której wchodzą wybitni akademicy oraz praktycy prawa ochrony konkurencji i konsumentów, doceniła przede wszystkim samodzielne przemyślenia i wnioski autorów oraz bogaty dobór literatury.

Pierwszą nagrodę w wysokości 7 tys. zł zdobyła Aleksandra Olbryk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Systemy rekomendacji z perspektywy unijnego prawa konsumenckiego”, obronioną pod kierunkiem prof. Moniki Namysłowskiej. Autorka otrzymała również wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Drugą nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Nicole Deneka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Pomoc publiczna w działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Długosza.

Trzecią nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobył Marcin Gronowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Kontrola koncentracji przedsiębiorców w sektorze elektroenergetycznym na przykładzie przejęcia Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.”, obronioną pod kierunkiem prof. Eryka Kosińskiego.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała Anna Jarecka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Wola konsumenta a skutki stosowania niedozwolonych postanowień w umowie kredytu frankowego”, obronioną u dr. hab. Jarosława Grykiela.  Drugie wyróżnienie otrzymał Michał Zajda, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Znaczenie Dyrektywy Omnibus dla ochrony konsumentów w handlu elektronicznym”, obronioną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Długosza.

Kolejne nagrody czekają 

Do końca listopada trwa konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i możliwość publikacji pracy.

MK, źródło: UOKiK

Dyskusja (0 komentarzy)