Aktualności
Konkursy
03 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-03

Ogłoszono nowy konkurs IMPRESS-U

Wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy polskich i ukraińskich uczonych z partnerami z USA oraz krajów bałtyckich – to cel nowego konkursu IMPRESS-U. Jego inicjatorem jest amerykańska agencja National Science Foundation.

Po ogłoszeniu w maju dwóch nowych konkursów w programie CHANSE (nabór trwa do 21 września), Narodowe Centrum Nauki ma dla naukowców chętnych do współpracy międzynarodowej kolejną propozycję. Właśnie ogłosiło nowy konkurs IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine) skierowany do naukowców, którzy zaplanują badania w ramach wspólnego projektu z partnerami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a opcjonalnie także z pozostałych krajów biorących udział w programie. Celem jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy polskich i ukraińskich uczonych z badaczami z USA oraz krajów bałtyckich.

Inicjatorem konkursu i agencją wiodącą, która odpowiada za ocenę merytoryczną wniosków, jest amerykańska National Science Foundation (NSF). W przedsięwzięciu biorą także udział instytucje grantowe z Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Amerykańska agencja finansuje badania we wszystkich obszarach nauk, z wyjątkiem badań humanistycznych oraz medycznych. Złożone do NSF wnioski, w przypadku których polski zespół będzie się ubiegać o środki NCN, muszą być zgodne z warunkami konkursu EAGER, w ramach którego będą przyjmowane do NSF i oceniane. Kierownicy polskich zespołów muszą mieć co najmniej stopień doktora, a do zespołów realizujących badania mogą być zaangażowani wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

Nabór prowadzony będzie do końca 2025 roku, może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula dostępnych środków w NCN lub instytucjach partnerskich. Na finansowanie projektów realizowanych przez polskie zespoły Rada NCN przeznaczyła 10 mln zł.

Instytucjami partnerskimi, do których zagraniczne zespoły będą mogły składać wnioski o współfinansowanie projektów badawczych są: US National Academy of Sciences (US NAS) – w przypadku badaczy z Ukrainy, Research Council of Lithuania (LMT), Latvian Council of Science (LCS) i Estonian Research Council (ETAG). Polscy naukowcy mogą składać wnioski w programie IMPRESS-U również do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA finansuje te projekty, w przypadku których zespół amerykański stara się w NSF o tzw. International Supplements, czyli dodatkowe środki na umiędzynarodowienie projektów już wspieranych przez NSF i znajdujących się w trakcie realizacji. Na tę część przeznaczonych zostanie 7 mln zł.

źródło: NCN

Ogłoszenie konkursu IMPRESS-U

Dyskusja (0 komentarzy)