Aktualności
Konkursy
16 Marca
Opublikowano: 2022-03-16

Prawie 500 mln zł na projekty naukowe

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejne edycje konkursów dla młodych i doświadczonych badaczy (OPUS), początkujących naukowców (PRELUDIUM) oraz uczonych z zagranicy (POLONEZ BIS). Łączny ich budżet to blisko 500 mln zł. Wnioski można składać do połowy czerwca.

POLONEZ BIS

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do zagranicznych badaczek i badaczy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach naukowych.

O finansowanie mogą starać się uczeni, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej. To już drugi nabór do tego konkursu. W premierowym wnioski złożyło 151 naukowców z 41 krajów. W sumie w trzech naborach POLONEZ BIS zostanie zrekrutowanych 120 osób, które mają doktorat lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Laureaci zostaną zatrudnieni przez polskie instytucje na dwa lata na podstawie umowy o pracę. Będą prowadzili nad Wisłą badania podstawowe i zrealizują krótkie staże międzynarodowe lub międzysektorowe. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy składają wnioski wspólnie z wybranymi przez siebie instytucjami przyjmującymi w Polsce.

Do udziału w konkursie NCN zachęca naukowców, którzy z powodu zagrożenia życia lub braku możliwości prowadzenia kariery naukowej zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju. Budżet programu POLONEZ BIS 2 wynosi 55 mln zł.

OPUS

OPUS 23 to konkurs skierowany do badaczek i badaczy na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem. Kierownikami projektu mogą być osoby mające co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania mogą być zaangażowani doktoranci i studenci, osoby na stanowiskach typu post-doc oraz badacze na stanowiskach senior researcher.

W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu OPUS 23 wynosi 400 mln zł.

PRELUDIUM 

PRELUDIUM 21 to konkurs przeznaczony dla osób, które nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30% wartości projektu. Zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W konkursie można uzyskać finansowanie projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, a cały budżet konkursu PRELUDIUM 21 wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursach są dostępne na stronie www.ncn.gov.pl. Wnioski można składać do 15 czerwca.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)