Aktualności
Konkursy
30 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-01-30

Wspólny program NCN i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendystki i stypendyści programu Fulbright Senior Award organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta po powrocie do Polski będą mogli kontynuować współpracę z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, dzięki finansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Nauki. To efekt porozumienia między obiema instytucjami.

O nawiązaniu współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta informowaliśmy jako pierwsi już pod koniec ubiegłego roku. W udzielonym nam wywiadzie prof. Robert Hasterok, przewodniczący Rady NCN, zdradził, że obie instytucje stworzą wspólne inicjatywy ułatwiające prowadzenie badań naukowych i współpracę międzynarodową oraz będą działały na rzecz umiędzynarodowienia i promocji polskiej nauki. Propozycja współpracy wyszła z Komisji Fulbrighta.

Podtrzymanie i rozwój współpracy transatlantyckiej bywają sporym wyzwaniem. Dzięki wspólnemu programowi z NCN znaczna część naszych stypendystów otrzyma narzędzia do realnej kontynuacji pracy ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami – podkreśla Justyna Janiszewska, dyrektorka wykonawcza
Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Pierwszym konkretnym efektem współpracy jest możliwość uzyskania dodatkowego finansowania w postaci komponentu badawczego w programie Fulbright Senior Award. Nabór wniosków rozpocznie się 8 lutego.

Stworzyliśmy wspólny program, dzięki któremu współpraca pomiędzy naukowcami pracującymi w Polsce a ich koleżankami i kolegami pracującymi w Stanach Zjednoczonych będzie dużo łatwiejsza – przyznaje dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Program Fulbright Senior Award umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Otwarty jest dla naukowców z doktoratem, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i na każdym etapie kariery. Laureaci mogą spędzić w instytucji goszczącej w USA od trzech do dziesięciu miesięcy. W komisji selekcyjnej kandydatów do programu w edycji na rok akademicki 2025/2026 będą pracować eksperci wskazani przez NCN, a stypendyści programu dodatkowo mogą uzyskać finansowanie z Centrum na kontynuację współpracy z naukowcami amerykańskimi już po powrocie do Polski.

Środki na badania otrzyma dziesięcioro stypendystek i stypendystów, których projekty dotyczą badań podstawowych. Finansowanie można przeznaczyć na badania bezpośrednio związane z realizowanym projektem. Z grantu będzie można pokryć m.in. zakup materiałów i drobnego sprzętu, udział w seminariach oraz koszt wyjazdów i
przyjazdów badaczy związanych z komponentem badawczym.

Na realizację programu NCN przeznaczy maksymalnie 2 mln złotych. Badania objęte programem mogą trwać do półtora roku od podpisania umowy między NCN a instytucją zatrudniającą stypendystkę lub stypendystę. Maksymalna kwota dofinansowania z Centrum, o jaką będą ubiegać się badacze i badaczki wynosi 200 tys. złotych.

Dla naszej agencji ten program jest ważny, gdyż wspiera międzynarodową działalność naukowców pracujących w Polsce. Mamy już projekty z naszym amerykańskim odpowiednikiem, czyli National Science Foundation, wspólny program z Komisją Fulbrighta tę współpracę ze Stanami Zjednoczonymi dodatkowo wzmacnia – dodaje dr Marcin Liana.

Nabór wniosków do Programu Senior Award rozpocznie się 8 lutego 2024 i będzie trwał do 5 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025 roku. Szczegółowe warunki udziału w Programie Senior zostaną opublikowane na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)