Aktualności
Nagrody
20 Listopada
Opublikowano: 2023-11-20

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk – AKTUALIZACJA

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, nagradzają uczonych za wybitne osiągnięcia i twórcze prace badawcze. Przedstawiamy laureatów nagród: Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi oraz Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Nagrody wydziałowe PAN cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku polskim badaczom lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Poznaliśmy już większość z nagrodzonych w tym roku.

Nagrodę naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznano:

 • w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela: dr. Jakubowi Gałęziowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za publikację Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”;
 • w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha: dr hab. Izabeli Duraj-Nowosielskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikację „Chcąc-nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego”;
 • w dziedzinie nauk politycznych: prof. dr. hab. Krzysztofowi Pałeckiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację „Teoria Władzy”;
 • w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego: dr. hab. Dawidowi Miąsikowi z Instytutu Nauk Prawnych PAN za publikację „Zasady i prawa podstawowe. System prawa Unii Europejskiej”;
 • w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego: dr hab. Agnieszce Popiel i dr Ewie Pragłowskiej z Uniwersytetu SWPS za publikację „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i Praktyka”.

Na wniosek Komisji ds. nagrody w dziedzinie nauk prawnych im. Leona Petrażyckiego została podjęta uchwała w sprawie przyznania wyróżnienia pracy pt.: „Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders Adulthood”, pod redakcją dr. hab. Witolda Klausa, prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej i dr hab. Dagmary Woźniakowskiej-Fajst.

Nagrodę naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN otrzymali:

 • zespół badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr Sushell Sagar Bhat, dr Dawid Bielewicz, dr Tomasz Gulanicz, dr Łukasz Szewc, dr Anna Kasprowicz-Maluski, dr hab. Dariusz Jan Smoliński, dr Agata Stępień, dr Jakub Dolata, dr Mateusz Bajczyk, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Artur Jarmołowski za „Określenie molekularnych mechanizmów biogenezy mikroRNA w komórkach roślin”;
 • dr Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za „Rozpoznanie wczesnej ewolucji gadów łuskonośnych na podstawie skamieniałości”;
 • prof. dr hab. Jacek Kulawik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego za wybitną monografię pt. „Fundamentalne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Od ryzyka czystego i spekulatywnego do ERM i ryzyka łańcuchów (sieci) żywnościowych”.

Wyróżnienia przyznano:

 • zespołowi naukowemu z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie: dr Alicja Puścian, dr Karolina Andraka, dr Kacper Kondrakiewicz, dr Ksenia Meyza, prof. dr hab. Ewelina Knapska za „Odkrycie nowych obwodów neuronalnych odpowiedzialnych za kontrolę reakcji pokarmowych i społecznych – perspektywa spersonalizowanych terapii zaburzeń zachowania”;
 • zespołowi naukowemu z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: dr Michał Gabruk, prof. dr hab. Jerzy Kruk za osiągnięcie pt. „Struktura kompleksu światłozależnej oksydoreduktazy protochlorofilidu (LPOR) wraz z naturalnym substratem, przy wykorzystaniu techniki mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM)”;
 • zespołowi naukowemu z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu we Florencji w składzie: prof. dr hab. Łukasz Dziewit, dr Przemysław Decewicz, dr Adrian Górecki, dr Mikołaj Dziurzyński za „Opracowania nowych narzędzi do analiz rezystomu”.

Naukowców uhonorował też Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

 • Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki otrzymał dr hab. Michał Oszmaniec z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego za osiągnięcie pt. „Zastosowania pomiarów uogólnionych w komputerach kwantowych najbliższej przyszłości.”
 • Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii trafiła do dr. hab. Macieja Ptaka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu za „Określenie mechanizmów przemian fazowych, właściwości fotonowych i dynamiki molekularnej za pomocą spetroskopii IR i Ramana w kryształach hybrydowych organiczno-nieorganicznych halogenków i mrówczanów metali z protonowymi aminami i amidynami”.
 • Laureatem Nagrody Naukowej im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki został dr hab. Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie za cykl prac z zakresu kombinatoryki algebraicznej i enumeratywnej, w szczególności w obszarze funkcji symetrycznych z zastosowaniem do prawdopodobieństwa, teorii reprezentacji i geometrii enumeratywnej.
 • Nagrodę Naukową im. Maurycego Piusa Rudzkiego w dziedzinie nauk o Ziemi przyznano dr. inż. Andrzejowi Górszczykowi z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie za osiągnięcie pt. „Rozwój i zastosowanie metod obrazowania sejsmicznego w wysokiej rozdzielczości, ze szczególnym uwzględnieniem inwersji pełnego pola falowego w skali skupowej”.

Nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymali:

 • dr inż. Karol Abratkiewicz z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time-frequency domain” oraz powiązany z nią cykl 19 publikacji dotyczących nowatorskich metod analizy sygnałów radarowych w dziedzinie czas-częstotliwość;
 • dr hab. inż. Marta Gmurek z Politechniki Łódzkiej za cykl 14 prac dotyczących zastosowań technik zaawansowanego utleniania wody i ścieków w ujęciu zagadnień jakości wody oraz idei gospodarki wody w obiegu zamkniętym;
 • dr inż. Aleksander Hejna z Politechniki Poznańskiej za cykl 12 prac oraz 1 patent krajowy dotyczące termomechanicznej oraz chemicznej modyfikacji napełniaczy lignocelulozowych i ich zastosowania w kompozytach polimerowych;
 • dr inż. Soman Rohan z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN za cykl 20 publikacji pt. „Opracowanie niezawodnych metod i systemów monitorowania stanu technicznego dla konstrukcji izotropowych i anizotropowych”;
 • dr hab. inż. Łukasz Sadowski z Politechniki Wrocławskiej za monografię i cykl prac dotyczących identyfikacji poziomu zespolenia układów warstwowych z kompozytów cementowych uzyskanej na podstawie wieloskalowych badań zespolenia warstw i morfologii powierzchni metodami nieniszczącymi wspartymi sztuczną inteligencją;
 • dr hab. inż. Stanisław Wrona z Politechniki Śląskiej za cykl prac pt. „Modelowanie, optymalizacja i sterowanie w systemach redukcji hałasu”.

Czekamy jeszcze na listę laureatów nagród Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Głosowanie w sprawie kandydatur zaplanowano na 30 listopada.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)