Sprawy nauki

Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Europie? Koncepcja instytutów badawczych EU-LIFE

Opublikowano: 2020-06-19

forum akademickie

Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych. To konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy – napisali w swym stanowisku członkowie międzynarodowego konsorcjum EU-LIFE, w tym Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konsorcjum, zrzeszające 14 czołowych europejskich instytutów z dziedziny nauk o życiu, przedstawiło koncepcję koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowania Europy na kolejne kryzysy zdrowotne. Stanowisko wypracowano w oparciu o wnioski wyciągnięte z trwającej pandemii COVID-19. Jak zaznaczono, dramatycznie uwidoczniła ona, jak podatne na zagrożenia jest bezpieczeństwo zdrowotne w Europie. Podkreślono, że zdrowie i dobre samopoczucie obywateli Starego Kontynentu wymaga długoterminowej wizji i lepszej współpracy między krajami, co docelowo pozwoli lepiej przygotować się i reagować na przyszłe potencjalne zagrożenia i kryzysy zdrowotne.

„Tylko badania oparte na odkryciach, osadzone w silnym systemie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, przyniosą Europie trwałe i szybkie rozwiązania problemów zdrowotnych. To konieczne i niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Europy” – czytamy w dokumencie.

Jego autorzy zaznaczyli, że wieloletnie ramy finansowe UE muszą w większym stopniu koncentrować się na bezpieczeństwie zdrowotnym i wzmocnić jego podstawy. Choć ostatni wniosek Komisji Europejskiej uwzględnia powyższe postulaty, to dla członków EU-LIFE oczywiste jest, że przyznane fundusze są niewystarczające, aby dokonać pilnych inwestycji w badania naukowe i innowacje, które są potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Przedstawiciele konsorcjum wzywają więc do bardziej zintensyfikowanej współpracy, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym, w zakresie badań i innowacji, infrastruktury, interoperacyjności danych, doradztwa naukowego oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

– Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli Europy, państwa członkowskie UE muszą zwiększyć inwestycje w programy badawczo-rozwojowe wysokiego ryzyka oraz wesprzeć przemysł farmaceutyczny. Łącząc tylko te dwa aspekty, możemy skutecznie zaspokoić potrzeby medyczne obywateli Europy – zauważa René Medema, przewodniczący EU-LIFE i dyrektor Holenderskiego Instytutu Onkologii.

– Za każdym razem, gdy pojawia się nowy globalny kryzys, wszyscy szukamy rozwiązań w nauce, ponieważ wiemy, że istniejące rozwiązania dotyczące poprzednich kryzysów, jak np. AIDS, wynikają z badań opartych na odkryciach. Dlatego wzywamy Radę Europejską do wsparcia budżetu programu „Horyzont Europa” i zapewnienia niezbędnych zasobów do prowadzenia badań opartych na odkryciach – dodaje Marta Agostinho, koordynator EU-LIFE.

Konsorcjum EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. Realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Konsorcjum zrzesza czołowe instytuty badawcze, cieszące się również międzynarodową sławą dzięki wysokiej jakości prowadzonych badań, szerokiemu transferowi wiedzy i rozwijaniu talentów. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów Unii Europejskiej. Członkami EU-LIFE są:

 • Center for Genomic Regulation (CRG, Hiszpania)
 • Central European Institute of Technology (CEITEC, Czechy)
 • European Institute of Oncology (IEO, Włochy)
 • Flanders Institute For Biotechnology  (VIB, Belgia)
 • Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Szwajcaria)
 • Institut Curie (Francja)
 • Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finlandia)
 • Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugalia)
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularneji Komórkowej w Warszawie, MIBMiK
 • Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy)
 • Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria)
 • The Babraham Institute (BI, Wielka Brytania)
 • The Netherlands Cancer Institute (NKI, Holandia)
 • The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Dania)

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie jest jedyną polską publiczną instytucją badawczą utworzoną na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Dedykowana ustawa zapewnia Instytutowi szczególny status i niezależność. Misją MIBMiK jest wspieranie ambitnych naukowców każdej narodowości, którzy kierowani pasją prowadzą najwyższej jakości badania, mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny. MIBMiK to jeden z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce posiadający najwyższą kategorię naukową A+, która przyznawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Prowadzone w Instytucie badania
w dziedzinie bioinformatyki, inżynierii białek, biologii strukturalnej, biologii komórki, neurobiologii, neurodegeneracji i genomiki rozwoju, cieszą się międzynarodowym uznaniem. Od stycznia 2020 r. MIBMiK jest członkiem konsorcjum EU-LIFE.

MK

Stanowisko EU-LIFE


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie