Szkoły wyższe

Prof. Robert Ciborowski rektorem UwB na drugą kadencję

Opublikowano: 2020-06-05

forum akademickie
Źródło: UwB

Prof. dr hab. Robert Ciborowski będzie nadal rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Tak zdecydowało w piątek, 5 czerwca, Kolegium Elektorów największej podlaskiej uczelni.

Po raz pierwszy w historii UwB wybory odbyły się zdalnie. Prof. Ciborowski, który był jedynym kandydatem na stanowisko rektora, otrzymał 93 spośród 98 ważnie oddanych głosów.

Jak zapowiedział w swoim programie wyborczym, zasadniczym celem najbliższej kadencji będzie utrzymanie stabilności finansowej uczelni oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój. W planach znalazło się też m.in. dodatkowe wsparcie dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych, dalsza informatyzacja zarządzania czy zwiększenie nakładów na poprawę wyposażenia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku naukowej drogi związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005). W roku 2017 otrzymał nominację profesorską.

Zanim w 2016 roku został rektorem UwB był przez cztery lata prorektorem ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005–2012) oraz prodziekana (2002–2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Jego zainteresowania naukowe obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów.Uczestniczył – jako ekspert i zarządzający – w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

MK, źródło: UwB

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie