Sprawy nauki

Rezygnacja przewodniczącego ERC

Opublikowano: 2020-04-08

forum akademickie

Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Mauro Ferrari ogłosił 7 kwietnia rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzja jest wynikiem jednomyślnego żądania wszystkich dziewiętnastu aktywnych członków Rady Naukowej ERC zgłoszonego 27 marca.

Tak zdecydowane działanie członków Rady Naukowej wynikało z oceny dotychczasowych, trzymiesięcznych, działań przewodniczącego. Podstawowym zarzutem był, zdaniem Rady, brak zrozumienia przez Mauro Ferrariego istoty powołania i działania ERC wspierającej najbardziej ambitne badania naukowe zgłoszone przez samych naukowców. Warto w tym miejscu przypomnieć, że budżet ERC stanowi około 17% całkowitego budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na finansowanie nauki. Pozostałe 83% budżetu finansuje badania, których tematyka jest definiowana odgórnie, przez Komisję Europejską.

Rada Naukowa ERC zarzucała także przewodniczącemu brak zaangażowania w sprawy agencji: absencję w ważnych dla ERC spotkaniach, spędzanie nadmiernie dużo czasu w Stanach Zjednoczonych, gdzie był nadal powiązany biznesowo, a także mało widoczne działania w obronie misji i działań ERC. Jednocześnie Mauro Ferrari zaangażował się w prywatnie definiowane inicjatywy wobec Komisji Europejskiej, bez konsultacji czy informowania o tym Rady Naukowej ERC. Członkowie Rady z niepokojem obserwowali, że własne biznesowe i akademickie interesy przewodniczącego, głównie w Stanach Zjednoczonych, realizowane kosztem jego zobowiązań w ERC, stanowiły jaskrawy przykład nieakceptowalnego konfliktu interesów.

Mauro Ferrari w swoim oświadczeniu dla mediów, złożonym w dniu rezygnacji, czyli 7 kwietnia, próbuje uzasadnić swoje odejście brakiem poparcia przez Radę Naukową ERC dla jego pomysłu ustanowienia specjalnego programu badawczego ERC dotyczącego koronawirusa COVID-19. Jednomyślna decyzja Rady w tej sprawie wynikała z faktu, że programy badawcze poświęcone temu konkretnie zagadnieniu uruchomiła już wcześniej Komisja Europejska w ramach innych obszarów finansowania programu ramowego Horyzont 2020. Warto dodać, że ERC od lat finansuje  ambitne badania koronawirusów i innych rodzajów patogenów, a także zagadnień epidemiologicznych, zgłoszone przez samych naukowców. Rada Naukowa ERC daje także swobodę grantobiorcom w modyfikowaniu programów ich badań, tak aby odpowiadały na aktualne wyzwania, a wręcz zaleca takie działania, o ile jest szansa, by w czasie realizacji grantu uzyskać znaczące wyniki.

Należy także podkreślić, że mimo trwania epidemii i związanych z tym utrudnień, ERC kontynuuje działania związane z obsługą trwających właśnie konkursów typu Consolidator Grants i Starting Grants.

Na podstawie oświadczenia Rady Naukowej ERC

Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie