Aktualności
Sprawy nauki
21 Lutego
Źródło: NCN
Opublikowano: 2023-02-21

Dodatkowe stypendia dla początkujących naukowców z Ukrainy

Dzięki dodatkowej puli środków do programu stypendialnego skierowanego do ukraińskiego środowiska naukowego dołączy 18 studentów i początkujących badaczy. To inicjatywa Narodowego Centrum Nauki finansowana z funduszy norweskich i EOG.

Specjalny program stypendialny adresowany do studentów i naukowców przed doktoratem agencja ogłosiła w lipcu 2022 roku. Celem było stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, napisania pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach. Pierwsza lista laureatów została opublikowana trzy miesiące później. Znalazły się na niej nazwiska 15 badaczek i 7 badaczy z 14 różnych uczelni i jednostek naukowych. W Polsce kontynuują kształcenie lub badania w 16 instytucjach.

Teraz dołączy do nich kolejnych 18 osób, których udział w programie stał się możliwy dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez darczyńców na sfinansowanie stypendiów. Budżet konkursu, który wynosił pierwotnie 1,2 mln zł, zwiększył się tym samym o 215 tys. euro – informuje Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

Wśród nowych stypendystów znalazła się Julia Kharlan, doktorantka w Instytucie Magnetyzmu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jest laureatką stypendium prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców, była zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów naukowych. Stypendium NCN zrealizuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Macieja Krawczyka.

Grupa, z którą pracuję na UAM jest jedną z najsilniejszych na świecie, specjalizujących się w fizyce magnetyzmu, w szczególności w magnonice – podkreśla stypendystka, która współpracuje z naukowcami z Poznania od 2019 roku.

Z kolei Veronika Gladyshko studiuje medycynę weterynaryjną na Narodowym Uniwersytecie Przyrodniczym i Nauk o Środowisku Ukrainy. W 2019 r. uczestniczyła w międzynarodowej studenckiej konferencji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Teraz będzie zaangażowana w projekty dr. hab. Lucjana Witkowskiego z Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, które obejmują epidemiologię chorób zakaźnych koni, opracowanie i ocenę testów diagnostycznych oraz badanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Badaczka weźmie udział w analizach laboratoryjnych, badaniach terenowych i zbieraniu próbek w gospodarstwach na terenie całej Polski.

Z programu skorzysta także Orysia Vira, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Ukrainy. Kończy właśnie prace nad dysertacją doktorską na temat kształtowania się nazewnictwa przestrzeni miejskiej przednowoczesnego Lwowa. Swoje badania będzie kontynuować pod opieką dr. Jakuba Wysmułka w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Ich współpraca obejmie analizę historycznych materiałów źródłowych, zwłaszcza w języku łacińskim.

Moje umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej pomogą także w prezentacji lub wizualizacji danych dotyczących współistnienia wielowyznaniowych społeczności w średniowiecznych miastach – dodaje laureatka programu NCN.

Najwięcej z nowych laureatek i laureatów programu będzie kontynuować naukę i badania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (8). Pozostałe instytucje goszczące stypendystów to: Uniwersytet Jagielloński (3),  Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnika Śląska.

Stypendia trwają od 6 do 12 miesięcy. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można było wnioskować w tym konkursie, to 5 tys. zł miesięcznie dla jednego studenta lub naukowca.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)