Aktualności
Konkursy
26 Lipca
Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Opublikowano: 2022-07-26

Program stypendialny NCN dla studentów i młodych badaczy z Ukrainy

Do ponad stu naukowców, którzy skorzystali już z programów Narodowego Centrum Nauki skierowanych do osób uciekających przed wojną, dołączą wkrótce studenci i osoby przed doktoratem. Właśnie ogłoszono kolejną inicjatywę, tym razem adresowaną do początkujących badaczy.

Kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę Narodowe Centrum Nauki przygotowało specjalny program dla badaczek i badaczy szukających schronienia w Polsce. Umożliwiono także laureatom grantów zatrudnianie naukowców uciekających przed wojną w trwających projektach. Dzięki tym inicjatywom już 111 uczonych z Ukrainy znalazło zatrudnienie w uczelniach i instytutach badawczych w całej Polsce.

Współpraca z Ukrainą w nauce jest istotna także z punktu widzenia interesów Polski. Po zakończeniu wojny, które liczę, że nastąpi jak najszybciej, odbudowa tego kraju będzie się odbywać z kluczowym udziałem wspólnoty międzynarodowej, w której Polska, miejmy nadzieję, będzie pełnić jedną z wiodących ról, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku pomocy humanitarnej czy zbrojeniowej. Współpraca naukowa i technologiczna stanie się z całą pewnością jednym z bardzo ważnych elementów tej odbudowy – przyznaje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Kierowana przez niego instytucja wyszła właśnie z kolejną inicjatywą, w odróżnieniu od wcześniejszych skierowaną do studentów i osób jeszcze przed doktoratem. Celem nowego programu jest stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach. Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Nowością w tym programie jest także możliwość realizowania go częściowo zdalnie. Stypendystki i stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystkę lub stypendystę programu. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń,
które laureat tego programu zdobędzie w Polsce. Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty może wynosić maksymalnie 5 tys. zł (wnioskodawcy mogą ubiegać się też o niższe kwoty i
zaplanować pokrycie części kosztów ze środków własnych). Planowane jest sfinansowanie około dwudziestu stypendiów.

Program finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badań podstawowych, którego operatorem jest NCN. Warunki przeprowadzenia konkursu zostały zatwierdzone przez partnera programu – Norweską Radę Badań (Research Council of Norway). Podobnie jak w poprzednich inicjatywach skierowanych do naukowców z Ukrainy, tak i w tej formalności związane ze składaniem i oceną wniosków zostały ograniczone do minimum.

Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)