Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Źródło: MIBMiK
Opublikowano: 2020-12-21

Nowy przewodniczący Rady NCN

Prof. Jacek Kuźnicki został wybrany na przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki. Głosowanie przeprowadzono 21 grudnia podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia, w którym uczestniczyła także dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24, powoływanych przez ministra nauki, wybitnych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów NCN, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy składu. Wśród dwunastu nowo powołanych na kadencję 2020–2024 jest czworo badaczy, którzy swoją funkcję będą sprawować drugą kadencję: prof. dr hab. Krystyna Bartol, dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Anetta Undas.

Na pierwszym posiedzeniu Rady NCN dokonano wyboru jej przewodniczącego na pierwsze dwa lata nowej kadencji. W wyniku głosowania został nim prof. Jacek Kuźnicki, zasiadający w tym gremium od 2018 r. Zastąpi na stanowisku przewodniczącego prof. Małgorzatę Kossowską. W poprzedniej kadencji prowadził prace Komisji Rady ds. Współpracy Międzynarodowej. Od 2001 roku kieruje Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2001–2018 był dyrektorem tego Instytutu. Od 2004 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, zaburzeń homeostazy wapniowej, roli białek STIM w pojemnościowym napływie wapnia w neuronach. Wraz ze swoim zespołem opisał m.in. nową rolę beta-kateniny w neuronach jako aktywatora transkrypcji genu Cacna1G i wyjaśnił mechanizm jej akumulacji w neuronach wzgórzowych, scharakteryzował kalmyryny i białko Sgt1, odkrył białko CacyBP/SIP i kalcyklinę, zidentyfikował nowe mutacje w presenilinach wywołujących rodzinną chorobę Alzheimera. Jest współautorem ponad 120 publikacji dostępnych w bazie Web of Science, cytowanych ponad 3500 razy. Indeks Hirscha = 37. Współautor 3 patentów i 1 aplikacji patentowej.

Należy do wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw, w tym Międzynarodowego Komitetu Doradczego Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitetu Zarządzającego COST BM140, Międzynarodowej Rady Ekspertów Centrum Badań i Edukacji na Ukrainie, Towarzystwa Neuroscience, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jest honorowym przewodniczącym Rady Programowej BioCentrum Edukacji Naukowej i Rady Fundacji BioEdukacji. Laureat subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2004–2007, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe, Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w 7. PR UE w kategorii indywidualnej.

Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. Krystyna Bartol, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) – prof. Grzegorz Karch, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. Jakub Fichna.

MK, źródło: NCN

We wrześniowym numerze FA opublikowaliśmy tekst prof. Jacka Kuźnickiego pt. Postdok pańszczyźniany?

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: