Aktualności
Sprawy nauki
06 Października
Opublikowano: 2023-10-06

Ponad połowa polskich środków z HE trafiła do sektora nauki

Ponad 411 mln euro – na taką sumę opiewają umowy grantowe, jakie realizują obecnie polscy beneficjenci w ramach Horyzontu Europa. Więcej niż połowa z tych środków trafiła do sektora nauki. Wśród instytucji akademickich liderem pozostaje niezmiennie Uniwersytet Warszawski. Najnowsze dane udostępniła Komisja Europejska.

Umowy grantowe opiewające na przeszło 411 mln euro realizuje 464 polskich beneficjentów (to 1,65% środków przyznanych państwom członkowskim UE). W 94 spośród 863 projektów Polacy pełnią rolę koordynatorów. Ponad połowę polskich środków z Horyzontu Europa (54,2%) zgarnął sektor nauki. Kwota blisko 223 mln euro stanowi 0,82% wydatkowanego do tej pory budżetu całego programu. W podziale tej sumy uczestniczą 152 instytucje.

Wśród podmiotów naukowych liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 66 przedsięwzięć, z których 13 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już ponad 25,7 mln euro. Niewiele mniej dostał Uniwersytet Jagielloński, który na 46 projektów (w tym 12 koordynacji) dostał ponad 24 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 17,3 mln euro (27 przedsięwzięć, 1 koordynacja).

Tuż za czołówką znajduje się Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którego naukowcy biorą udział w czterech projektach (w dwóch w roli liderów) o wartości przeszło 12,8 mln euro. Kolejne miejsca wśród instytucji naukowych zajmują: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (9,2 mln euro, 28 projektów), Politechnika Wrocławska (7,6 mln euro, 15 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (7,5 mln euro, 29 projektów), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (6,7 mln euro, 10 projektów), Politechnika Warszawska (5,3 mln euro, 18 projektów), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (5,3 mln euro, 14 projektów).

Pod względem pojedynczego dofinansowania liderem jest MIBMiK, który w ramach programu Teaming for Excellence koordynuje projekt dotyczący RNA i biologii komórki. Na 6-letnie przedsięwzięcie Komisja Europejska przeznaczyła prawie 15 mln euro, z czego 10,1 mln euro trafi do polskiej jednostki. Drugie miejsce zajmuje Łukasiewicz – PIT, który koordynuje wart 3,7 mln euro projekt SAFARI z udziałem 11 konsorcjantów.

W całym programie rozdysponowano do tej pory 29,65 mld euro. Sumę tę przeznaczono na 10 255 projektów z udziałem 20 994 podmiotów ze 159 krajów. Ponad 91,2% środków, tj. 27,06 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się niezmiennie: Niemcy (4,7 mld euro), Francja (3,4 mld euro), Hiszpania (3,2 mld euro). Polska zajmuje 16 pozycję. Wśród krajów wideningowych plasujemy się za Grecją i Portugalią.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (0 komentarzy)