Aktualności
Badania
21 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-21

MIBMiK laureatem Teaming for Excellence

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzyma w ramach programu Teaming for Excellence blisko 15 mln euro na realizację projektu dotyczącego RNA i biologii komórki. Uzyskał on najlepszą ocenę spośród wszystkich startujących w konkursie.

Projekt zatytułowany „RNA and Cell Biology – from Fundamental Research to Therapies” (RACE) został wybrany do finansowania w programie Teaming for Excellence w ramach Horyzontu Europa z wynikiem 14,5 na 15 punktów! Znalazł się tym samym na pierwszym miejscu listy rankingowej obejmującej 31 projektów ocenianych w drugim etapie konkursu. Na 6-letnie przedsięwzięcie Komisja Europejska przeznaczyła prawie 15 mln euro.

„Cel RACE jest zbieżny z ambitnymi planami rozwoju MIBMiK na najbliższe lata. Dzięki niemu instytut stanie się światowej klasy Centrum Doskonałości w obszarze RNA i Biologii Komórki, łącząc wybitne osiągnięcia naukowe z profesjonalną działalnością komercyjną” – napisano w komunikacie prasowym. Projekt będzie koordynowany przez prof. Martę Miączyńską, dyrektor MIBMiK i realizowany w konsorcjum z Medical Research Council, Human Genetics Unit of the University of Edinburgh (UoE-MRC HGU) oraz Flanders Institute of Biotechnology (VIB) w Belgii.

W ramach projektu RACE zaplanowano m.in. rekrutację nowych grup badawczych i poszerzanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, szkolenie młodego pokolenia naukowców dla środowiska akademickiego i przemysłu, rozwój specjalistycznych pracowni, ustanowienie systemowego wsparcia transferu technologii (ITechnology Incubator).

Teaming for Excellence jest częścią programu Widening participation and strengthening the European Research Area w ramach Horizon Europe. Program ten wspiera centra doskonałości, które powinny służyć jako wzorce do naśladowania, zarówno  w kraju jak i w regionie, do stymulowania nowych inwestycji i reform krajowych systemów badań i innowacji w krajach o niższym potencjale R&I.

źródło: MIBMiK

Dyskusja (0 komentarzy)