Aktualności
Sprawy nauki
15 Marca
Opublikowano: 2021-03-15

Prof. Marta Miączyńska w Radzie EMBO

Prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, została powołana na członka Rady EMBO. Będzie pełnić tę funkcję do 2023 roku.

European Molecular Biology Organization zrzesza blisko 2 tys. wybitnych naukowców zajmujących się biologią molekularną. Do jej zadań należy: wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowych oraz pomoc w budowaniu środowiska badawczego, w którym naukowcy mogą osiągać jak najlepsze wyniki. Od 2006 roku przyznaje EMBO Installation Grants, które mają przyczynić się do zwiększania poziomu internacjonalizacji na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Otrzymała je już 28 polskich naukowców, w tym troje w tegorocznej edycji.

Organem zarządzającym organizacji, odpowiedzialnym za jej rozwój, jest Rada EMBO, która składa się z 15 członków powoływanych na 3-letnią kadencję. Obecnym szefem Rady jest Szwajcar Michal N. Hall. Do grona tego powołano właśnie prof. Martę Miączyńską, od 2018 roku kierującą Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Prof. Miączyńska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień doktora w dziedzinie genetyki uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1997 roku, stopień doktora habilitowanego w roku 2008, a tytuł profesora w 2013 r. W latach 2013–2015 była zastępcą dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W 2005 roku uruchomiła w MIBMiK Laboratorium Biologii Komórki.

Jej badania z dziedziny biologii komórki dotyczą mechanizmów molekularnych, które integrują transport błonowy, w szczególności endocytozę, z wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi. Jest współautorką ponad 50 publikacji cytowanych ponad 2500 razy. Otrzymała stypendia: Austrian Science Fund, Human Frontier Science Program Organization oraz L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. Realizowała prestiżowe granty zagraniczne: Wellcome Trust International Senior Research Fellowship oraz Howard Hughes Medical Institute International Research Scholar. Od 2019 roku należy do Academia Europaea.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)