Aktualności
Sprawy nauki
06 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-06

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków AMU PAN

Do końca lutego można zgłaszać kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Skład Akademii Młodych Uczonych PAN liczy obecnie 35 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. W przyszłym roku kończy się kadencja 17 z nich. Tylu maksymalnie nowych członków zostanie wybranych na 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, którą zaplanowano na 20 czerwca 2024 roku. Poszczególne wydziały PAN mogą wskazać określoną liczbę kandydatów:

  • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych  – 3,
  • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 4,
  • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 4,
  • Wydział IV Nauk Technicznych – 4,
  • Wydział V Nauk Medycznych – 2.

Kandydatów na członków AMU może zgłosić:

  • trzech członków PAN,
  • rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego, posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • senat uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
  • pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie do 29 lutego 2024 roku. Szczegóły naboru i niezbędne dokumenty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.

AMU PAN ma za zadanie aktywizować środowisko młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców. W listopadzie 2020 roku AMU PAN została jednym z 14 członków-założycieli europejskiego zrzeszenia akademii młodych uczonych Young Academies Science Advice Structure (YASAS). Od października 2021 roku przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN jest dr hab. Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

GaL

Głos młodych


Dyskusja (0 komentarzy)