Aktualności
Sprawy nauki
20 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-03-20

Znamy harmonogram ewaluacji szkół doktorskich. Rusza nabór ekspertów

Komisja Ewaluacji Nauki przygotowała harmonogram oceny jakości kształcenia w szkołach doktorskich na ten rok. Ruszył także nabór kandydatów na ekspertów dokonujących ewaluacji.

Pierwsze szkoły doktorskie powstały w 2019 roku. W tej chwili działa ich w kraju ponad 150. Zgodnie z przepisami, ocenie mogą być poddane najwcześniej po pięciu latach od utworzenia. Ten okres mija właśnie w tym roku. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła plan przeprowadzania oceny jakości kształcenia na ten rok. W październiku rozpocznie się ona w 15 szkołach doktorskich działających w:

 • Akademii Katolickiej w Warszawie (Szkoła Doktorska Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie)
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Szkoła doktorska w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki prawne  nauki o zarządzaniu i jakości)
 • Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Szkoła Doktorska)
 • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Szkoła Doktorska)
 • Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej)
 • Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (Szkoła Doktorska IPPT PAN)
 • Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Szkoła Doktorska)
 • Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Szkoła Doktorska UEP)
 • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Szkoła Doktorska)
 • Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Szkoła Doktorska UMW)
 • Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Międzynarodowa Szkoła Doktorska UMŁ)
 • Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
 • Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Szkoła Doktorska UMG)
 • Uniwersytecie SWPS (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych)
 • Uniwersytecie w Białymstoku (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych).

Jednocześnie KEN ogłosiła uruchomienie naboru kandydatów na ekspertów do przeprowadzenia ewaluacji. Zainteresowane osoby – posiadające znaczący dorobek naukowy lub artystyczny oraz biegłą znajomość języka angielskiego – mogą dokonać zgłoszenia swojej kandydatury na eksperta. Zgłoszenia dokonuje się samodzielnie, wykorzystując do tego celu formularz online.

Zespół oceniający jakość kształcenia w szkole doktorskiej będzie składał się z 4–7 ekspertów, w zależności od stopnia złożoności szkoły doktorskiej. W skład zespołu każdorazowo wejdzie:

 • minimum jeden członek KEN (w roli przewodniczącego takiego zespołu);
 • inni eksperci wyłonieni właśnie spośród kandydatów, którzy dokonali samodzielnego zgłoszenia, w tym co najmniej jeden zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej;
 • jeden doktorant wybrany z kandydatów wskazanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Niedawno na łamach „Forum Akademickiego” prof. Filip M. Szymański, przewodniczący KEN, informował, jak będzie przebiegać cała procedura oceny.

Będzie prowadzona po raz pierwszy, zatem nie mamy stuprocentowej pewności, ile czasu zajmie np. wizytacja określonej szkoły. Chcielibyśmy, żeby nie trwała dłużej niż jeden do trzech dni. Szkoły doktorskie są różne, małe i duże, jednorodne i wielodyscyplinowe, a nawet wielodziedzinowe. Tu jest wiele niewiadomych. Najpierw mamy do czynienia z wprowadzaniem danych do systemu przez szkołę doktorską i wygenerowaniem raportu samooceny. Pierwsze szkoły dostaną w październiku 2024 roku wezwanie do sporządzenia raportu samooceny. Na to będą miały do dwunastu tygodni, to wynika z istniejącego prawa. Dopiero na podstawie tego raportu w ciągu trzydziestu dni zespół oceniający powołany przez KEN wybierze obszary do weryfikacji podczas wizyty w szkole i przygotowuje tę wizytę. Tym samym w praktyce pierwsze wizytacje rozpoczną się w styczniu-lutym 2025 roku.

Na podstawie wizytacji zostanie sporządzony raport, a potem szkoła dostanie dwa tygodnie na zgłoszenie wyjaśnień i uwag do tego dokumentu. Następnie powstanie ostateczna wersję raportu, który będzie podstawą wydania uchwały przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wynik oceny – pozytywny lub negatywny – zostanie zawarty w uchwale KEN, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Od tej decyzji można się będzie odwołać. Dopiero po tym etapie przyjdzie czas na ostateczną uchwałę.

MK

Przed pierwszą ewaluacją szkół doktorskich

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Adam 20.03.2024 14:15

  Czy jest jakaś informacja dot. SED lub naboru na ekspertów do oceny?