Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lipca
Fot. Dariusz Kulesza/AM w Łodzi
Opublikowano: 2020-07-09

Akademia Muzyczna w Łodzi ma nową rektor

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz została nowym rektorem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Następcę prof. Cezarego Saneckiego, który kieruje uczelnią od 2012 roku, udało się wybrać dopiero za trzecim podejściem.

Wybory w Akademii Muzycznej w Łodzi trwały aż miesiąc. W pierwszym podejściu, 8 czerwca, ani w pierwszej (4 osoby), ani w drugiej (2 osoby) turze nikomu nie udało się uzyskać bezwzględnej większości głosów. Zarządzono więc kolejne wybory, w których – zgodnie z procedurami – nie mogli już wziąć udziału zgłoszeni wcześniej kandydaci. Ponowne głosowanie przeprowadzono w poniedziałek 22 czerwca. Tym razem o fotel rektora ubiegało się dwoje pretendentów, ale i z nich nikomu nie udało się osiągnąć wymaganej większości. W tej sytuacji, zgodnie z procedurami zapisanymi w Regulaminie Wyborczym Uczelni, Komisja Wyborcza przedłożyła sprawę Senatowi AM w Łodzi. Ten postanowił o wyborze spośród kandydatek, które w pierwszej odsłonie, na początku czerwca, zdobyły najwięcej głosów i przeszły do drugiej tury. W głosowaniu przeprowadzonym w środę, 8 lipca, prof. Elżbieta Aleksandrowicz otrzymała 38 głosów, z kolei prof. Urszula Kryger – 25 głosów. W wyborach wzięło udział 71 z 75 członków Kolegium Elektorskiego.

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz wybrała jako główny motyw swojego programu hasło „Uczelnia na miarę Europy”, przekonując, że „łódzka Akademia Muzyczna powinna ukształtować swój obraz w nowej odsłonie, w nowej strukturze, poprzez wyartykułowanie tożsamości i odrębności w polskiej i europejskiej perspektywie artystycznego szkolnictwa wyższego”. W tym zakresie postuluje m.in. zacieśnienie współpracy z Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC): dołączenie do platformy krajów bałtyckich, udział w pracach grup roboczych, zaangażowanie studentów w działania tego stowarzyszenia, organizację i realizację Pop and Jazz Platform. Ponadto zapowiada realizację 3-letniego projektu 10+10 z Hochschulefür Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK), kontynuację projektu European Opera Academy, inicjowanie interdyscyplinarnych projektów artystycznych, w tym również realizowanych w przestrzeni wirtualnej.

Dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM, ur. się w 1964 roku w Łodzi. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej, specjalistą metody Emila Jaques-Dalcroze’a. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie rytmiki. Studiując, jednocześnie ukończyła Studium Pedagogiczne oraz 2-letni kurs instruktorów tańca prowadzony pod patronatem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. W Akademii zatrudniona jest od 1990 roku. Wykłada na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej oraz na Wydziale Sztuk Scenicznych. W 2002 roku zdobyła stopień doktora habilitowanego. Od 1988 roku wykłada również na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Od 2012 roku jest prorektorem ds. dydaktyki Akademii Muzycznej w Łodzi (od 2019 roku zakres jej stanowiska obejmuje również naukę). Od 2019 roku przewodniczy także komisji ds. stopni w Akademii. We wcześniejszych latach pełniła w macierzystej uczelni funkcje: prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005–2012), kierownika niestacjonarnych studiów choreografia i techniki tańca (2007–2012), kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2017–2019). Poza uczelnią jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2016 roku) i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki (od 2019 roku). W latach 2013–2015 była członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencje Miasta Łodzi.

Prowadzi wykłady i warsztaty oraz konsultacje metodyczne w zakresie: rytmiki, improwizacji i kompozycji ruchu oraz improwizacji fortepianowej. Jest autorką interpretacji ruchowych utworów muzycznych m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Gioacchina Rossiniego, Fryderyka Chopina, Johanna Straussa, Modesta Musorgskiego, George’a Gershwina, Zbigniewa Preisnera, Wojciecha Kilara, Steve’a Reicha.

W dorobku artystycznym posiada liczne prezentacje z zakresu improwizacji fortepianowej oraz kompozycje piosenek dla dzieci do tekstów Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Danuty Wawiłow. Współpracuje z teatrami dramatycznymi i lalkowymi jako kompozytor, twórca ruchu scenicznego i autor opracowań materiału muzycznego. Wielokrotnie przygotowywała wokalnie aktorów do spektakli dla dzieci. Uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz spektaklach integracyjnych i programach artystyczno-edukacyjnych, m.in. dla Fundacji „Krwinka”.

Brała udział w wielu kongresach, sesjach, seminariach i warsztatach z zakresu rytmiki w Polsce i za granicą, m.in. w Międzynarodowych Konferencjach „DalcrozeStudies” w Quebecu (Quebec Université Laval 2017) i Wiedniu (Universitat für Musik und Darstellende Kunst 2015), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejskim Kongresie Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejskim Kongresie Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), konferencji naukowo-artystycznej Cunnigham/Cage w Warszawie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2019), III Forum Muzykoterapeutów (Akademia Muzyczna we Wrocławiu 2005), Międzynarodowych Warsztatach Rytmiki i Ogólnopolskich Sesjach Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” (Akademia Muzyczna w Łodzi), seminariach rytmiki w Polsce.

W roku 2012 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

MK, źródło: AM w Łodzi

Dyskusja (0 komentarzy)