Aktualności
Szkoły wyższe
05 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-05

Awanse i wysokie miejsca polskich uczelni w THE Impact Rankings

Awans aż o 200 miejsc zanotował Uniwersytet Gdański w najnowszym Times Higher Education Impact Rankings – zestawieniu uwzględniającym realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ. W tym roku sklasyfikowano 23 polskie uczelnie.

To piąta edycja rankingu. Ocenie poddanych zostało tym razem 1591 uczelni ze 112 krajów. Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań. Dotyczą przede wszystkim działań na rzecz obszarów: ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które – będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji – podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

W najnowszej odsłonie zestawienia sklasyfikowano 23 polskie uczelnie. Najwyżej – w przedziale 401–600: Uniwersytet Gdański (zanotował awans aż o 200 miejsc), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kolejnych pięć szkół wyższych znalazło się na miejscach 601–800: Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia WSB. Na miejscach 801–1000 sklasyfikowano: Akademię Leona Koźmińskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Śląską.

Niżej znalazły się: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski.

Z poszczególnych kategorii najlepiej wypadł Uniwersytet Gdański, zajmując 13 miejsce na świecie w zakresie realizacji celu 5. Równość płci (to najwyższa pozycja jakiejkolwiek polskiej uczelni w historii rankingu). Na 76 miejscu w celu 7. Czysta i dostępna energia sklasyfikowano Politechnikę Poznańską. Na 86 pozycji w celu 2. Koniec z głodem znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Z kolei Uniwersytet Jagielloński uplasował się na 87 pozycji w celu 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Czołówkę rankingu tworzą: Western Sydney University, University of Manchester, Queen’s University. Pełne wyniki na stronie www.timeshighereducation.com.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)