Aktualności
Szkoły wyższe
31 Maja
Źródło: www.ajp.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-31

Bez zmian na fotelu rektora w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, obecna rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, została wybrana na drugą kadencję.

Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów odbyło się we wtorek 26 maja. Prof. Skorupska-Raczyńska była jedyną kandydatką w wyborach na kadencję 2020–2024. Mimo że pełni funkcję rektora już od 2011 roku, mogła wziąć ponownie udział w wyborach, ponieważ – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. W głosowaniu wzięło udział 24 z 25 uprawnionych elektorów. Wszyscy jednomyślnie oddali głos „za”.

Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska ur. się w 1955 roku w Skwierzynie. Jest filologiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistką w zakresie historii języka polskiego i językoznawstwa. W 1992 roku ukończyła studia filozoficzne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W 1999 roku na podstawie rozprawy pt. Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku uzyskała na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych otrzymała w 2004 roku stopień doktora habilitowanego nauk nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dyscyplina: językoznawstwo. W 2014 roku otrzymała nominację profesorską.

Od początku związana jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie, obecnie Akademią im. Jakuba z Paradyża. Pełniła w niej funkcję prorektora, a od 2011 roku jest rektorem uczelni. Wykładała także na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu. Jest także doktorem honoris causa Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Zdobyła wiele znaczących nagród w konkursach literackich, m.in. im St. Grochowiaka w Radomiu i im. Jana Pocka w Lublinie. Od 2004 r. należy do Związku Literatów Polskich.

Akademia im. Jakuba z Paradyża została utworzona w 1994 roku. Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W 2019 roku otrzymała (po raz pierwszy w historii jej istnienia) prawo do nadawania tytułu doktora (na kierunku językoznawstwo), spełniając tym samym wymogi formalne dotyczące funkcjonowania uczelni akademickiej. Obecnie kształci prawie 1900 studentów. Oferta 5 wydziałów obejmuje 17 kierunków i 42 specjalności. Na stanowiskach naukowo-dydaktycznych pracują 204 osoby, w tym 61 profesorów, 90 adiunktów, 15 asystentów, 22 wykładowców i starszych wykładowców, 7 instruktorów i 9 lektorów. Biblioteka gorzowskiej akademii liczy przeszło 91 tys. woluminów. AJP zrealizowała bądź nadal prowadzi projekty współfinansowane ze środków unijnych na łączną sumę przekraczającą 15 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)