Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Źródło: www.pwsz.kalisz.pl
Opublikowano: 2020-06-25

Bez zmian na stanowisku rektora PWSZ w Kaliszu

Prof. Andrzej Wojtyła, kierujący od 2018 roku Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, będzie jej rektorem także w kadencji 2020–2024.

Wybory w kaliskiej PWSZ odbyły się w czwartek 25 czerwca. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. Urzędujący rektor, prof. Andrzej Wojtyła, jako jedyny ubiegał się o to stanowisko. Otrzymał 23 głosy poparcia w 25-osobowym Kolegium Elektorskim.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, urodził się w 1955 roku w Kaliszu. W 1980 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego). Jest lekarzem specjalistą chorób dziecięcych oraz specjalistą zdrowia publicznego. Stopień doktora medycyny uzyskał w 2005 roku („Wykorzystanie doświadczeń amerykańskich w zakresie kontroli wydatków zdrowotnych w reformach ochrony zdrowia w Polsce”), a habilitację w 2014 („Wpływ zdrowia i zachowań zdrowotnych kobiet w wieku reprodukcyjnym i w ciąży w Polsce, na zdrowie potomstwa i przyszłych pokoleń – zastosowanie Rozwojowej Hipotezy Zdrowia i Choroby”).

Swoją zawodową karierę zaczynał na oddziale dziecięco-noworodkowym Szpitala Miejskiego w Pleszewie. W roku 1991 zdobył mandat posła w wyborach parlamentarnych. W Sejmie zasiadał do 2005 roku, pełniąc w tym czasie m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. W latach 1992–1994 był ministrem zdrowia i opieki społecznej, a dekadę później – podsekretarzem stanu w resorcie zdrowia. W latach 2006–2010 zajmował stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, a następnie (2010–2012) dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 2013–2014 był dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. W roku 2015 powrócił do parlamentu, zasiadając przez kolejne cztery lata w ławach Senatu RP (był członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu).

W latach 2013–2015 był adiunktem w Zakładzie Rozwoju Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2018 roku jest rektorem PWSZ w Kaliszu. Pełni także funkcję dyrektora Instytutu Zdrowia Rodziny działającego w uczelni. Od 2015 roku jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju).

Należy także do: International Association for Rural Health and Medicine (członek Zarządu Międzynarodowego), World Prevention Alliance (stały członek Zarządu), International Prevention Research Institute (członek Komitetu Zarządzającego i Etycznego), Polish American Health Association (członek Zarządu) i American Public Health Association (członek). Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz ekspertem WHO w zakresie diety, aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powstała w 1999 roku. Od 2005 roku nosi imię prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jak obiecał kilka dni temu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, jeszcze w tym roku zostanie przekształcona w Akademię Kaliską. Jest bowiem jedyną w Polsce PWSZ-ką, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne i doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Na 24 kierunkach i 25 specjalnościach kształci się w niej blisko 3 tys. studentów. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy 278 pracowników. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło ponad 17,8 tys. absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)