Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-24

PWSZ w Kaliszu już (prawie) Akademią Kaliską

Za miesiąc, najwyżej dwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu zostanie przekształcona w Akademię Kaliską – zadeklarował na konferencji prasowej w Kaliszu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Kaliska uczelnia jest jedyną w Polsce Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne i doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

– Dzięki spełnieniu wszystkich wymogów możemy starać się o przekształcenie PWSZ w Akademię Kaliską – poinformował rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła.

W tym celu władze uczelni zaprosiły do Kalisza ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, aby osobiście zapoznał się z potencjałem szkoły. Zdaniem szefa resortu, wyposażenie uczelni stanowi o najwyższym poziomie PWSZ.

– Nie jest przypadkiem, że kaliska PWSZ należy do czołówki szkół zawodowych w Polsce. Wrażenie moje jest takie, że trudno byłoby wskazać drugą uczelnię, która w wymiarze politechnicznym ma tak ścisły związek z przemysłem lokalnym i z gospodarką – powiedział.

Według Wojciecha Murdzka „patriotyzm lokalny, oddziaływanie na region i determinacja osób, które postawiły sobie ambitne cele spowodują, że lada moment Akademia Kaliska stanie się faktem”. Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Andrzej Wojtyła, dodał, że przekształcenie w Akademię Kaliską nie spowoduje żadnych zwolnień wśród pracowników.

– Wręcz przeciwnie, zatrudnienie zwiększy się, ponieważ będziemy potrzebować naukowców i dydaktyków – poinformował, prezentując ministrowi Centrum Dydaktyczne Doskonalenia Kół Zębatych, pracownie Wydziału Politechnicznego oraz – jedno z najnowocześniejszych w Polsce – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Rektor wskazał, że największe prace w przekształcenie uczelni włożyli posłowie PiS Jan Dziedziczak i Jan Mosiński.

– Bez ich wsparcia tak wiele by nam się nie udało – oświadczył.

Minister nauki oświadczył, że przeanalizowano już wszystkie dokumenty pod kątem prawnym i – jego zdaniem –  Akademia Kaliska powinna powstać za miesiąc, najwyżej dwa.

– Myślę, że powinniśmy się już uczyć sformułowania ,,Akademia Kaliska” – powiedział Wojciech Murdzek.

Do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty przekształcenia PWSZ w Kaliszu w Akademię Kaliską: jeden autorstwa posłów PiS, a drugi autorstwa posłów KO. Oba skierowano do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną PWSZ w Kaliszu tworzy 308 pracowników. Na 16 kierunkach i 28 specjalnościach kształci się ponad 4,4 tys. studentów. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło ponad 15 tys. absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

źródło: PAP

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Myślący 21.09.2020 13:44

    To TYLKO i WYŁĄCZNIE ZMIANA NAZWY!!! Rozporządzenie jest w sprawie ZMIANIE NAZWY! To NIE jest akademia. To jest uczelnia, która zmieniła nazwę na akademia. Innymi słowy: mistyfikacją dwudziestolecia jest snucie opowieści o tym, że dokonano przekształcenia. NIE dokonano, zmieniono nazwę, równie dobrze mogła PWSZ nazwać się Filharmonią Narodową, Sklepem z dyplomami, Spożywczakiem, czy jakkolwiek, bo to TYLKO nazwa.