Aktualności
Szkoły wyższe
11 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-06-11

Dostępność cyfrowa uczelni – raport

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Gdańska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to najlepsze uczelnie w Polsce pod względem dostępności cyfrowej. Najgorzej wypadła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Raport przygotowała wrocławska agencja Kinaole Solutions.

To pierwsza edycja raportu o dostępności cyfrowej uczelni w Polsce. Jak zauważają autorzy, dostosowanie serwisów internetowych lub aplikacji pod kątem dostępności, umożliwia skorzystanie z nich jak największej grupie użytkowników.

Szczególną uwagą objęte są osoby z grupy wykluczenia cyfrowego, czyli takie, które mają ograniczenia sensoryczne, bądź intelektualne i nie mogą w równie wygodny oraz bezproblemowy sposób korzystać
z produktów lub usług. Takie osoby mogą wykorzystywać technologie wspomagające/asystujące (np. czytniki ekranów bardzo często są wykorzystywane przez osoby niewidome), jednak, jeśli strona nie jest do nich dostosowana to trudniej będzie się takiej osobie poruszać po cyfrowym rozwiązaniu,
a w niektórych przypadkach będzie to wręcz niemożliwe – dodają.

Zestawienie powstało na podstawie kryteriów występujących w wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), które dotyczą osób z niepełnosprawnością wzroku: niewidomych, niedowidzących oraz głuchych. Rekomendacje te odnoszą się do postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności serwisów internetowych. Wśród 16 kryteriów były m.in. zawartość nietekstowa, audiodeskrypcje, kontrola odtwarzania dźwięku, kontrast, tytuł strony czy język strony.

O dostępności powinniśmy myśleć przed przystępowaniem do projektowania, a nie jak to ma zwykle miejsce, na jego końcu. Zastanawiając się nad metodologią, zdecydowaliśmy się wyselekcjonować te kryteria, które nie wymagają obycia technicznego i których zmiany mogą być bardzo szybko wdrożone – tłumaczą autorzy raportu.

Do badania, które zostało przeprowadzone w okresie luty – marzec 2021 na podstawie stron głównych uczelni, wybrano 50 szkół wyższych. Średni wynik z zakresu dostępności dla wszystkich badanych podmiotów wyniósł 41,74%. Twórcy raportu zwracają wagę, że żadna z uczelni niepublicznych nie posiadała deklaracji dostępności, z kolei wśród uczelni publicznych aż 30 taką deklarację posiada.

Jakie błędy z zakresu dostępności najczęściej występowały? Zaledwie 4 uczelnie zapewniły, że informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawionymi w prezentacji mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. Walidacja kodu HTML wskazała tylko 5 szkół wyższych, które w treści wprowadzonej za pomocą języka znaczników posiadały nie więcej niż 10 błędów. W tej grupie zaledwie jedna uczelnia posiada kod wolny od błędów! Jedna uczelnia na pięć zadbała o to, by treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej miały swoją tekstową alternatywę zgodną z ich treścią.

Najmniej uwag było co do tytułu strony (86% uczelni zadbało, aby strony miały tytuły, które opisują ich cel lub
przedstawiają ich temat), języka strony (w 84% przypadków domyślny język każdej strony internetowej może zostać
poprawnie odczytany przez program komputerowy) i odstępów w tekście (trzy uczelnie na cztery zapewniają możliwość zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami).

W rankingu uczelni najlepiej wypadł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Nie jest to zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że uczelnia od lat dba o dostosowanie swojego serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i narażonych na wykluczenie cyfrowe. Trzykrotnie, w roku 2017, 2018 i 2019, otrzymywała prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Strona Internetowa bez Barier”. Administratorem serwisu www.zut.edu.pl i koordynatorem ds. stron internetowych jest Anna Czekalska, pełnomocnik rektora ds. dostępności cyfrowej.

Drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska, a podium zamyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej 10 są jeszcze: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najwięcej błędów odnotowano z kolei na stronach: Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Raport wykonała agencja UXowa Kinaole Solutions z Wrocławia. Można się z nim zapoznać pod linkiem. Tam także opisy z audytu poszczególnych stron internetowych.

MK, źródło: Kinaole Solutions

 

Dyskusja (0 komentarzy)