Aktualności
Szkoły wyższe
09 Kwietnia
Źródło: www.po.opole.pl
Opublikowano: 2020-04-09

Dr hab. inż. Marcin Lorenc rektorem Politechniki Opolskiej

Dr hab. inż. Marcin Lorenc został wybrany na rektora Politechniki Opolskiej na kadencję 2020–2024. Po wycofaniu się prof. Jarosława Mamali był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory przeprowadzono w trybie online w czwartek 9 kwietnia. Jeszcze do niedawna o fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów. Prof. Jarosław Mamala, związany z Politechniką Opolską od 1996 roku, obecnie z Katedrą Pojazdów na Wydziale Mechanicznym, ostatecznie zrezygnował. „Zaproponowany terminarz wyborczy, kontynuowany w tak szczególnej sytuacji, absurdalnie krótki i nierealny dla demokratycznych wyborów, stoi z nimi w sprzeczności, godząc tym samym w moją wizję Politechniki Opolskiej” – napisał w liście otwartym, dodając, że „wybory rektora dla całego środowiska akademickiego są jednymi z ważniejszych. Od ich rezultatu zależy kierunek rozwoju uczelni. Dlatego też powinny być przeprowadzone w atmosferze spokoju i warunkach umożliwiających swobodną wymianę poglądów, prezentację wizji oraz dialog, nawet ten najtrudniejszy”.

Na placu boju został więc dr hab. inż. Marcin Lorenc, który w głosowaniu uzyskał poparcie Kolegium Elektorów. Kieruje opolską uczelnią od października ub.r., kiedy wygrał wybory uzupełniające zorganizowane po śmierci prof. Marka Tukiendorfa. Dr hab. inż. Marcin Lorenc związany jest z opolską uczelnią od 1993 roku. Od początku kariery zawodowej działalność naukową i dydaktyczną łączy z doświadczeniem menadżerskim w przemyśle. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii Jakości Produkcji i Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach sterowania zapasami. Opublikował ponad 100 prac. Liczba cytowań wg WoS – 39. Indeks Hirscha – 4.

źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)