Aktualności
Szkoły wyższe
28 Kwietnia
Źródło: www.mrstudio.pl
Opublikowano: 2020-04-28

Druga kadencja prof. Arkadiusza Mężyka w fotelu rektora Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk pozostanie na stanowisku rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2020–2024. Był jedynym kandydatem w wyborach, które odbyły się we wtorek kwietnia.  

Po raz pierwszy w historii uczelni głosowanie zostało przeprowadzone w trybie online. Wzięło w nim udział 298 elektorów spośród 300 uprawnionych. Minimalna liczba ważnie oddanych głosów potrzebna do wyboru wynosiła 150. Na prof. Arkadiusza Mężyka zagłosowały 252 osoby; 21 osób wstrzymało się od głosu, a 25 było przeciw. Profesor Arkadiusz Mężyk jest 17. rektorem Politechniki Śląskiej.

– Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję była spowodowana tym, że pewien proces rozpocząłem i chciałbym go dokończyć, by efekty naszych działań przyniosły korzyść dla uczelni. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej w pierwszym konkursie, chciałbym żeby w kolejnym Politechnika Śląska również znalazła się w tym gronie – powiedział zaraz po wyborze rektor-elekt. Zasygnalizował także, czym będzie różnić się nadchodząca kadencja od mijającej.

– Przede wszystkim te zmiany, które były niezbędne do wprowadzenia, a wynikały m.in. z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały wprowadzone na przełomie 2019 i 2020 roku, a zatem będziemy w tej chwili optymalizować funkcjonowanie uczelni. Będziemy doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną, będziemy również walczyli o rozpoznawalność międzynarodową. To są nasze główne zadania na najbliższą kadencję – zapowiedział.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk urodził się w 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, którego w latach 2012–2016 był dziekanem. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a w 2002 roku – także z wyróżnieniem – rozprawę habilitacyjną. Nominację profesorską otrzymał w 2007 roku.

W trakcie swojej pracy zawodowej realizował projekty z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także związane z zastosowaniem mechatroniki w medycynie. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi finansowanymi m.in. przez NCN, NCBiR, KBN, POKL. Jako wykonawca brał udział w ponad 40 pracach naukowo-badawczych i projektach. Był członkiem 12 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. W 1992 r. odbył półroczny staż w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby (Dania), w 1993 r. – kurs NATO ASI w Portugalii, a w 1996 r. kurs CISM w Udine (Włochy).

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Jest współautorem 18 patentów i 2 wzorów przemysłowych. Prowadzi wykłady na uczelniach technicznych w Portugalii, Belgii, Francji oraz w Niemczech. Jest doktorem honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi.

W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Sportu Akademickiego. Od 2019 roku jest wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2018 roku został wybrany wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Zasiada w Komitecie Mechaniki PAN i Komitecie Budowy Maszyn PAN.

MK, Jadwiga Witek, źródło: PŚl

 

Dyskusja (0 komentarzy)