Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-01

E-learning i zdalne nauczanie – jak uczyć efektywnie?

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy z uczelnianym Centrum Nowoczesnej Edukacji postanowili opracować wszechstronne materiały, które pomogą nauczycielom w całej Europie zmierzyć się z e-learningiem.

Pandemia i wymuszony nią dystans społeczny sprawił, że nauczyciele akademiccy na całym świecie stanęli przed nagłą potrzebą zmiany dotychczasowych metod nauczania. W Politechnice Gdańskiej opracowano autorskie przedsięwzięcie: „Comprehensive project for distance teaching skills and multimedia resources for technical universities in Europe”.

Wielu wykładowców zgłasza brak odpowiedniego przygotowania metodycznego oraz niedobór zasobów do prowadzenia zajęć zdalnych. Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i narzędzia jest zadaniem złożonym, dlatego konieczne jest wdrożenie projektu, który kompleksowo odpowiada na potrzeby odbiorców – tłumaczy dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu z ramienia PG.

W skład konsorcjum realizującego to zadanie wchodzą także: Joanneum Gesellschaft MBH z austriackiego Grazu, włoski Universita Politecnica delle Marche z Ancony, a także SEA – Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Autorzy zaplanowali inicjatywę składającą się z czterech części: opracowanie otwartego, trzypoziomowego kursu e-learningowego na temat efektywnego prowadzanie e-zajęć, bogatego w multimedia „Praktycznego przewodnika po metodach zdalnego nauczania dla nauczycieli akademickich”, banku interaktywnych zasobów oraz modelowego kursu e-learningowego dla studentów z przedmiotu wybranego przez konsorcjum.

Na świecie można znaleźć publikacje na temat zdalnego nauczania i e-learningu, ale niewiele z nich dotyczy nauczania na poziomie akademickim. Co więcej, większość dostępnych materiałów posiada staromodną, mało przystępną formę, a czasem są zwyczajnie nudne. Uważamy, że nauczyciele uczelni, zwłaszcza technicznych, zasługują na to, aby pozyskiwać nową wiedzę i umiejętności z opracowań wysoce praktycznych, multimedialnych oraz przyjaznych i atrakcyjnych – dodaje mgr Alina Guzik, współautorka wniosku z ramienia Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Projekt E-TECH otrzymał 225 tys. euro dofinansowania w konkursie Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

źródło: PG

 

Dyskusja (0 komentarzy)