Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Źródło: www.pb.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-16

Historyczna chwila – prof. Marta Kosior-Kazberuk nową rektor PB

Prof. Marta Kosior-Kazberuk została wybrana na rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2020–2024. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w 70-letniej historii uczelni.

Wybory na Politechnice Białostockiej odbyły się we wtorek 16 czerwca. Kierujący obecnie uczelnią prof. dr hab. inż. Lech Dzienis nie mógł w nich wziąć udziału, bo to jego druga i, zgodnie z ustawowymi zapisami, ostatnia kadencja. Jeszcze przed głosowaniem wiadomo było, że fotel rektora przejmie po nim kobieta. Startowały bowiem dwie kandydatki, co jest sytuacją bez precedensu w polskich uczelniach technicznych. Rada Politechniki Białostockiej jednogłośnie zarekomendowała: prof. dr hab. inż. Joannę Ejdys oraz dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB. Ta druga wśród 100-osobowego kolegium elektorów zdobyła 65 głosów i tym samym będzie drugą kobietą, po prof. Danucie Zawadzkiej z Politechniki Koszalińskiej, która w kadencji 2020–2024 stanie na czele uczelni technicznej.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk w mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych.

Pracę w PB rozpoczęła w 1995 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku), gdzie zatrudniona jest do dziś (jako profesor nadzwyczajny). W latach 2004–2006 wykładała w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów kapilarno-porowatych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu, historycznych zapraw stosowanych przy budowie obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego oraz zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu o podwyższonej trwałości.

Jest członkiem Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)