Aktualności
Szkoły wyższe
29 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-29

Prof. Danuta Zawadzka nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej

Prof. Danuta Zawadzka będzie nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w ponad 50-letniej historii uczelni oraz pierwszy rektor wywodzący się z nietechnicznego kierunku (wszyscy poprzednicy byli inżynierami).

Wybory odbyły się w środę 29 kwietnia. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. Urzędujący rektor, prof. Tadeusz Bohdal, nie mógł ubiegać się o ponowny start, ponieważ kieruje uczelnią już drugą kadencję. W określonym procedurami wyborczymi terminie zgłoszono tylko jedną kandydaturę – dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, obecnej prorektor ds. kształcenia, przewodniczącej Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, kierownika Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych. W wyborach, przeprowadzonych w trybie zdalnym, poparło ją 58 z 70 członków Kolegium Elektorów, 9 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Prof. Danuta Zawadzka będzie dziewiątym rektorem Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (1998 r.). Od tego czasu związana jest zawodowo ze swoją Alma Mater – początkowo jako asystent, od 2002 r. jako adiunkt. Od marca 2011 r. pracuje w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość uzyskała w 2002 r., a w 2010 r. zdobyła stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse przedsiębiorstwa.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Athens Institute for Education and Research (ATINER) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2005 r. zasiada w Radzie Naukowej PTE Oddział w Koszalinie, obecnie pełniąc funkcję przewodniczącej. Od 2002 r. współpracuje z Radą Środkowopomorskiej Naczelnej Organizacji Technicznej. W kadencji 2016–2020 jest członkiem komisji ds. kształcenia funkcjonującej w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

MK, źródło: www.danutazawadzka.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)
  • ~Forum Akademickie Rektorzy na kadencję 2020–2024 - Forum Akademickie 17.11.2020 07:47

    […] 29 – Politechnika Koszalińska: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK […]

  • ~Forum Akademickie Dwie kandydatki do fotela rektora PB - Forum Akademickie 17.11.2020 07:42

    […] polskich uczelniach technicznych. Wprawdzie w kwietniu o fotel rektora Politechniki Koszalińskiej z powodzeniem ubiegała się dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, ale jej kandydatura była jedyną zgłoszoną do wyborów. Tymczasem Rada Politechniki […]

  • ~Forum Akademickie Historyczna chwila – prof. Marta Kosior-Kazberuk nową rektor PB - Forum Akademickie 17.11.2020 07:41

    […] kolegium elektorów zdobyła 65 głosów i tym samym będzie drugą kobietą, po prof. Danucie Zawadzkiej z Politechniki Koszalińskiej, która w kadencji 2020–2024 stanie na czele uczelni […]