Aktualności
Szkoły wyższe
16 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-16

Kolejna polska uczelnia w gronie Uniwersytetów Europejskich

Politechnika Wrocławska dołączy do Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering. Celem sieci, zrzeszającej uczelnie z siedmiu europejskich krajów, jest stworzenie modelu kształcenia odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata.

Sieć Unite! powstała w 2019 roku dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej, zakładającej stworzenie do połowy obecnej dekady Europejskiej Strefy Edukacyjnej. Uniwersytety Europejskie to konsorcja uczelni na terytorium UE, które umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich.

Dołączając do jednej z najsilniejszych sieci uniwersytetów europejskich, zrzeszającej głównie  politechniki i stawiającej sobie za cel nowoczesne kształcenie inżynierów zdolnych stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom cywilizacji, nasza uczelnia realizuje plan gruntownej przebudowy swojej oferty dydaktycznej i podniesienia jakości prowadzonych badań poprzez  zdecydowane otwarcie na współpracę europejską. Starania Politechniki Wrocławskiej o udział w sieci Unite! były naturalną odpowiedzią na aspiracje naszej społeczności ku szeroko rozumianej europejskości i doskonałości akademickiej. Natomiast wybór właśnie naszej uczelni przez tak prestiżową sieć stanowi potwierdzenie jej potencjału i słuszności przyjętej strategii – przekonuje rektor PWr prof. Arkadiusz Wójs.

Obecnie w skład Unite! wchodzi siedem czołowych europejskich uczelni. Są to:

  • Uniwersytet w Grenoble (Francja)
  • Uniwersytet w Lizbonie (Portugalia)
  • Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (Szwecja),
  • Aalto University (Finlandia)
  • Uniwersytet Techniczny w Darmstadt (Niemcy)
  • Politechnika w Turynie (Włochy)
  • Uniwersytet Techniczny Katalonii (Hiszpania).

Politechnika Wrocławska jako pierwsza będzie reprezentowała w Unite! wschodnią część Starego Kontynentu. Do sieci wniesie m.in. kompleksową ofertę kształcenia w języku angielskim dla studentów i doktorantów, dostęp do zasobów edukacyjnych, laboratoriów oraz unikalnego sprzętu badawczego.

Przystąpienie do Unite! to ogromny sukces naszej uczelni. Oprócz prestiżu zyskamy możliwość organizacji gościnnych wykładów i prowadzenia wspólnych badań, wzmocnimy mobilność naszych naukowców i studentów oraz otrzymamy możliwość wirtualnego współprowadzenia prac doktorskich – podkreśla prof. Wójs.

Wspólnie z Politechniką Wrocławską do sieci dołączy także austriacka politechnika w Grazu.

Członkowie sieci, m.in. poprzez wspólne programy nauczania i elastyczną ścieżkę studiów, chcą wypracować nowy model europejskiego kształcenia uniwersyteckiego. Pozwoli to m.in. na uzyskanie dyplomu łączącego studia w kilku krajach Unii Europejskiej. Co ważne, kształcąc studentów członkowie sieci starają się łączyć nauki ścisłe i przyrodnicze z obszarami humanistycznymi – tak, by ich absolwenci byli w stanie odnaleźć kontekst społeczny swojej pracy.

Jednym z kluczowych celów dla uczelni Unite! jest doskonałość dydaktyczna. Nauczyciele akademiccy stale sięgają po innowacyjne metody nauczania, korzystają z nowych narzędzi i podnoszą swoje kompetencje w tym zakresie.  Już teraz w ramach sieci działa m.in. metakampus, czyli wirtualna, multimedialna platforma wzmacniająca cyfrową mobilność i udostępniająca wirtualne przestrzenie dla studentów i naukowców.

Łącznie na uczelniach, będących członkami sieci Unite!, kształci się blisko 170 tys. studentów, a każdego roku naukę kończy niemal 37 tys. absolwentów. Uczelnie ściśle współpracują przy ponad 80 projektach, a z możliwości studenckich wyjazdów w ramach sieci skorzystało już ponad 2 tys. osób. Koordynatorem Unite! jest Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, a przewodniczącą prof. Tanja Brühl, rektorka niemieckiej uczelni.

Do tej pory w ramach Unite! powstały m.in. interdyscyplinarne programy studiów i szkół letnich, zorganizowano wspólne projekty studenckie i hackathony. Powołano także międzyuczelniane forum studenckie, zorganizowano projekty w ramach programu Erasmsus+, stworzono też wspólny dla wszystkich uczelni tzw. Podręcznik Zarządzania Jakością.

W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu wyłoniono 41 Uniwersytetów Europejskich, budżet których wynosi łącznie ponad 280 mln euro. Wśród laureatów jest 11 polskich uczelni, z których jedna – Politechnika Poznańska – pełni rolę koordynatora swojego konsorcjum.

MK, źródło: PWr

Mamy już 11 uniwersytetów europejskich

 

Dyskusja (0 komentarzy)