Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-12

Nowy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jacek Popiel, dotychczasowy prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej, będzie nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną we wtorek 12 maja. Obecny rektor, prof. Wojciech Nowak, nie mógł kandydować, ponieważ kieruje uczelnią już przez dwie kadencje. Początkowo jego następcę elektorzy mieli wybierać spośród dwóch zgłoszonych do elekcji prorektorów: prof. Stanisława Kistryna i prof. Jacka Popiela. Ten pierwszy zrezygnował jednak z ubiegania się o to stanowisko. Kandydaturę prof. Popiela poparło 193 przedstawicieli kolegium elektorskiego, 15 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Kadencja 306. rektora najstarszej polskiej uczelni rozpocznie się 1 września.

Jacek Popiel jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. Z UJ związany jest zawodowo od 1977 roku. Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Od 2012 jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez dwie kadencje rektora.

Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Jest autorem ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego premiera odbyła się w 2005 roku.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)