Aktualności
Szkoły wyższe
17 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-17

Prof. Stanisław Kistryn wycofuje swoją kandydaturę z wyborów na rektora UJ

Prof. Jacek Popiel, prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, już jako jedyny ubiega się o kierowanie uczelnią w kadencji 2020–2024. Swoją kandydaturę wycofał prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Wybory na UJ miały odbyć się pod koniec kwietnia, ale przełożono je na inny termin. Obecny rektor – prof. Wojciech Nowak – nie może ubiegać się o reelekcję z uwagi na to, że mija właśnie jego druga kadencja na tym stanowisku. Do wyborów przystąpili dwaj prorektorzy. Jeden z nich właśnie zrezygnował z kandydowania.

W liście do społeczności UJ prof. Stanisław Kistryn nawiązuje do obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. „W nadchodzącym czasie wspólnota Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie musiała mierzyć się z wieloma istotnymi wyzwaniami. Nie chodzi przy tym jedynie o naszą uniwersytecką codzienność: zmiany w trybie organizacji pracy uczelni, przejście na nauczanie zdalne, pokonywanie niespodziewanych przeszkód w działalności badawczej, ale także przezwyciężanie utrudnień, a czasem kryzysów, w życiu osobistym wielu z nas” – pisze prorektor.

Dodaje, że uniwersytet – jako miejsce, z którego wychodzi impuls do wprowadzania innowacji technologicznych i społecznych, które pomogą w „powrocie do normalności”, a także jako źródło wiedzy eksperckiej i wsparcia dla otoczenia społeczno-gospodarczego – ma w tym czasie do odegrania znaczącą rolę. „Powinien też stanowić wzór, jak w sytuacji kryzysu zgodnie współpracować dla dobra społeczności” – tłumaczy i odwołuje się do motywów, jakie stały za jego decyzją: „uważam, że nie są nam dziś potrzebne napięcia generowane przez wyborcze spory i przeciągające się procedury. Odpowiedzialne rozstrzygnięcia powinny wspomagać nas we wspólnych działaniach, poprzez które stawimy czoło wyzwaniom najbliższej i dalszej przyszłości”.

W oświadczeniu wspomina też o kontrkandydacie, prof. Jacku Popielu, z którym od ośmiu lat blisko współpracuje. „Jestem pewien, iż jego kompetencje i rozwaga dają gwarancję, że pod jego kierunkiem Uniwersytet Jagielloński sprosta tym trudnym wyzwaniom. Zaprezentowane przez nas programy wyborcze mają wiele wspólnych mianowników, w tym ten najważniejszy: chęć dbania o dobro i rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkich jego pracowników i studentów, w duchu wspólnoty i szerokiego dialogu”. Zapewnia, że przyszły rektor będzie mógł liczyć na jego pomoc w realizowaniu tych celów.

Rezygnacja prof. Stanisława Kistryna oznacza, że na placu boju pozostał prof. Jacek Popiel – od dwóch kadencji pełniący funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Kierował Instytutem Polonistyki, a następnie był dziekanem Wydziału Polonistyki. Przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora. Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Jest autorem ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego premiera odbyła się w 2005 roku. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Wyboru rektora UJ dokona Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wybory miały się odbyć 28 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa zostały przełożone. Mają być przeprowadzone w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja 306. rektora UJ powinna rozpocząć się 1 września br.

MK, źródło: UJ

Oświadczenie prof. Stanisława Kistryna

Dyskusja (0 komentarzy)