Aktualności
Szkoły wyższe
09 Listopada
Opublikowano: 2022-11-09

Powstała Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia została utworzona przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jej pierwszą przewodniczącą została dr hab. Anna Jurkowska-Zeilder, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzięki projektom Unii Europejskiej i cyfryzacji granice między europejskimi i światowymi uniwersytetami coraz bardziej się zacierają. Budżet nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021–2027 wynosi przeszło 26,2 mld euro. To prawie dwa razy więcej środków niż w poprzedniej perspektywie. Jednocześnie pandemia i wojna na Ukrainie postawiły nowe wyzwania w zakresie internacjonalizacji uczelni. Zapotrzebowanie na współpracę międzynarodową wzrasta, dlatego Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zdecydowała się powołać jednostkę, która pomoże koordynować te działania między polskimi uczelniami.

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia powstała, aby polskie szkoły wyższe mogły m.in. wypracować wspólne stanowiska i propozycje w sprawie nowych wyzwań, wymieniać się doświadczeniami oraz nowymi praktykami, a także skoordynować współpracę między instytucjami pozwalającymi na umiędzynarodowienie.

Koncepcję powołania nowej uniwersyteckiej komisji przedstawiłem po raz pierwszy podczas posiedzenia KRUP na początku tego roku – przyznaje prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, z inicjatywy którego utworzono UKU. – Przez tych kilka miesięcy udało się wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, pozostając w przekonaniu, że będzie to bardzo dobre forum wymiany doświadczeń w zakresie działań, jakie podejmują polskie uniwersytety w obszarze umiędzynarodowienia.

KRUP powierzyła organizację tej jednostki Uniwersytetowi Gdańskiemu. Pierwszą przewodniczącą UKU została dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prorektor ds. współpracy międzynarodowej UG.

To jeden z dowodów na to, że nasza uczelnia zaczyna być postrzegana w środowisku jako miejsce realizacji odważnej i wielowymiarowej strategii umiędzynarodowienia. Wiemy przecież, że dotyczy ona nie tylko wymiany akademickiej, coraz szerzej zakrojonej międzynarodowej współpracy badawczej i projektowej, realizacji grantów edukacyjnych w ramach środki Erasmus+, ale także budowy międzynarodowo rozpoznawalnej marki uniwersytetu europejskiego – przekonuje rektor UG.

Gdańska uczelnia należy do czołówki w obszarze współpracy międzynarodowej. W ramach Programu Erasmus KA131 na lata 2022–24 otrzymała 3 036 230 euro, co jest trzecim wynikiem wśród polskich szkół wyższych. Z kolei w Projekcie Erasmus+ KA171 plasuje się na piątym miejscu. W lipcu sojusz nadmorskich uniwersytetów europejskich SEA EU, którego UG jest częścią, został przedłużony na 4 lata i uzyskał najwyższą ocenę Komisji Europejskiej.

Marcel Jakubowski, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)