Aktualności
Szkoły wyższe
14 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-14

Prestiżowa akredytacja dla UŁ

Dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego, jako jedyne w Polsce na uczelniach publicznych, uzyskały oficjalną akredytację IACBE dla kierunków w języku angielskim: Business Management oraz Economics.

IACBE (International Accreditation Council for Business Education, dawniej International Assembly for Collegiate Business Education) z siedzibą w stanie Kansas w USA jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej. Akredytowała dotąd ponad 1800 programów biznesowych w uczelniach na całym świecie. Do tego grona, jako pierwsza polska uczelnia publiczna, dołączył właśnie Uniwersytet Łódzki. Inicjatorem złożenia wniosku był dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, od września 2020 r. prorektor ds. rozwoju UŁ. Studia I i II stopnia na kierunkach Business Management oraz Economics podlegały wieloetapowej procedurze akredytacji począwszy od 2018 r.

Proces pozyskania akredytacji był długotrwały i wymagający, dlatego z dumą wstępujemy do grona programów, których jakość kształcenia i spełnienie międzynarodowych norm i standardów nauczania są potwierdzone rozpoznawalną na całym świecie marką IACBE. Jesteśmy pewni, że akredytacja pozwoli nam na dalszy rozwój programów oraz wymianę najlepszych praktyk z liderami biznesu i kształcenia, a tym samym oferowanie jeszcze większej wartości dla naszych studentów, absolwentów oraz rynku pracy – podkreśla dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ z Wydziału Zarządzania, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, który koordynował prace zespołu przygotowującego wniosek.

Akredytacja potwierdza spełnienie przez Uniwersytet Łódzki wymogów, takich jak: sprawne funkcjonowanie, wysoki poziom dydaktyki, innowacyjne zarządzanie, dobre relacje z biznesem oraz wysoka wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy. Studia na akredytowanych kierunkach są prowadzone w całości w języku angielskim. Absolwenci kierunku Business Management posiadają umiejętność wielowymiarowego postrzegania biznesu i z łatwością odnajdą się w pracy w międzynarodowym środowisku na pozycjach związanych z zarządzaniem, analizą czy podejmowaniem decyzji w firmie. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Z kolei studia na kierunku Economics pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności analitycznych potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. W toku studiów na obu kierunkach studenci uzyskują wiedzę na temat roli powiązań międzynarodowych oraz relacji między gospodarką a jej otoczeniem.

Łódź ma bogate tradycje kształcenia w zakresie gospodarowania, czy jak byśmy dziś powiedzieli, biznesu. Oba nasze wydziały czerpią z tych tradycji. Sądzę, że dzięki uzyskanej akredytacji dowiedliśmy, iż nadal jesteśmy w tym obszarze ośrodkiem wyróżniającym się w skali kraju, a także dorównującym swoimi standardami kształcenia światowej czołówce – podsumował dr Piotr Gabrielczak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, prodziekan ds. współpracy z zagranicą.

Proces uzyskania zagranicznej akredytacji był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: