Aktualności
Szkoły wyższe
04 Lutego
Źródło: awf.wroc.pl
Opublikowano: 2020-02-04

Prof. Andrzej Rokita ponownie rektorem AWF Wrocław

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, został ponownie wybrany rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory na kadencję 2020–2024 odbyły się 4 lutego. Rektora-elekta, który był jedynym kandydatem, zgodnie z nową procedurą wyborczą zgłosiły wszystkie statutowo określone podmioty: Rada Rektorów, Rada Uczelni, Uczelniana Rada Doktorantów, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego oraz pracownicy. Spośród 96  uprawnionych do głosowania tylko jeden elektor wstrzymał się od głosu. Pozostałych 95 poparło obecnego rektora.

Dr hab. nauk o kulturze fizycznej Andrzej Rokita jest rektorem wrocławskiej AWF od 2016 roku. Wcześniej był m.in. prorektorem ds. studenckich i sportu akademickiego (2008–2016), prodziekanem ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego (1999–2005) oraz pełnomocnikiem prorektora ds. współpracy z zagranicą. Od 2008 roku stoi na czele Katedry Zespołowych Gier Sportowych. Stworzył Pracownię Badań Gier z Piłką.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej; członkiem European College of Sport Science; założycielem oraz sekretarzem (2001–2002), a od 2015 roku wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. W latach 2008–2012 był wiceprezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS AWF Wrocław. W latach 2012–2016 był prezesem KS AZS AWF Wrocław. Od 2008 roku jest członkiem Zarządu Głównego AZS i Rady Sportu ZG AZS. Od 2012 roku przewodniczy Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS.

W 2001 roku współtworzył piłki edukacyjne Edubal przeznaczone dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Piłki zachęcają do większej aktywności fizycznej uczniów oraz do podniesienia atrakcyjności lekcji wf.

MK, źródło: AWF Wrocław

Kalendarz wyborczy 2020

Dyskusja (0 komentarzy)