Aktualności
Szkoły wyższe
22 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-22

Wybory rektorskie 2020

W kilkudziesięciu uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w tych, będących pod kontrolą innych resortów, odbędą się w tym roku wybory władz rektorskich. W części z nich trwa jeszcze ustalanie wyborczego kalendarza.

Tegoroczny maraton wyborczy zainaugurowała Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, gdzie rektora na kadencję 2020–2024 wybrano już 9 stycznia. Został nim prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. W pozostałych uczelniach nowych rektorów poznamy w okresie od lutego do maja, przy czym należy zaznaczyć, że chodzi o te szkoły wyższe, gdzie terminy są już oficjalnie ustalone. Większość bowiem nie opublikowała jeszcze wyborczego kalendarza. W jednych jest on dopiero opracowywany, gdzie indziej – czeka na zatwierdzenie przez uczelniane Senaty, ale są też i takie, gdzie procedury jeszcze w ogóle nie ruszyły. Z danych, którymi dysponujemy wynika, że kolejnych rektorów poznamy już w lutym. Na początku tego miesiąca zbierze się Kolegium Elektorów wrocławskiej AWF, które zadecyduje o reelekcji dr. hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF (jest jedynym kandydatem do fotela rektora). Trzy tygodnie później wybory odbędą się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (od 2016 roku na czele stoi dr Marta Wiszniewska) oraz Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (od 2013 roku rektorem jest dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS)

Następne w kolejności są: Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK wybory odbędą się 12 marca. Nie będzie w nich kandydował dotychczasowy rektor prof. Andrzej Tretyn, gdyż zajmował to stanowisko przez dwie kadencje, a przepisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nie pozwalają na wybór na kolejną. Start w wyścigu o fotel rektora zadeklarował obecny prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzej Sokala. Na największych polskich uniwersytetach – Warszawskim i Jagiellońskim – wybory przeprowadzone zostaną w ostatniej dekadzie kwietnia. Według aktualnych informacji, najdłużej na nowego rektora czekać będzie społeczność Uniwersytetu Łódzkiego.

Oto zebrane przez nas terminy wyborów władz rektorskich na kadencję 2020–2024 (terminarz będziemy uaktualniać w miarę napływu nowych informacji):

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11 – Akademia Pomorska w Słupsku

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

17 – Uniwersytet Gdański

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

18 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

20 – Uniwersytet Wrocławski

20 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

22 – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

23 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

23 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

23 – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

24 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

26 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

30 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

31 – Politechnika Gdańska

31 – Politechnika Opolska

31 – Politechnika Rzeszowska

 

KWIECIEŃ

1 – Szkoła Główna Handlowa

2 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

3 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

6 – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

7 – Uniwersytet Opolski

7 – Politechnika Lubelska

7 – Akademia Morska w Szczecinie

7 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

8 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

9 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15 – Uniwersytet Rzeszowski

16 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny

21 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

21 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

22 – Uniwersytet Warszawski

22 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

22 – Gdański Uniwersytet Medyczny

22 – Politechnika Częstochowska

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

23 – Politechnika Wrocławska

23 –  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

23 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

24 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

27 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

28 – Uniwersytet Jagielloński

28 – Uniwersytet Śląski

28 – Uniwersytet Szczeciński

29 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

29 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

30 – Uniwersytet Zielonogórski

do 30 – Akademia Morska w Szczecinie

do 30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

MAJ

do 6 – Uniwersytet w Białymstoku

7 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 – Uniwersytet Morski w Gdyni

12 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

13 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

14 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

20 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

do 20 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do 22 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

29 – Uniwersytet Łódzki

 

Tegoroczne wybory będą pierwszymi po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w procesie powoływania rektora uczelni publicznej. Przede wszystkim zrezygnowano z konkursowego trybu jako jednej z możliwości na rzecz wyboru wyłącznie w drodze głosowania przeprowadzanego przez kolegium elektorów. Nowością jest też udział w tym procesie rad uczelni i Senatu. Wreszcie zmiana, która bezpośrednio wpłynie na elekcję już na etapie zgłaszania kandydatur: obniżenie z 70 do 67 lat maksymalnego dopuszczalnego wieku kandydata. Rozpoczęta w 2016 roku kadencja jest debiutem dla 35 rektorów szkół wyższych nadzorowanych przez MNiSW. Kolejnych 23 rektorów z powodzeniem ubiegało się wówczas o reelekcję.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~wyborca 09.02.2020 22:50

    W kwestii wieku kandydata można zapoznać się z Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który dotyczy wprowadzenia przepisu przejściowego umożliwiającego ponowne objęcie funkcji rektora w kadencji 2020-2024 osobom pełniącym tę funkcję w pierwszej kadencji - Druk 140 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=140)