Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Źródło: PK
Opublikowano: 2023-05-12

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata został wybrany na nowego rektora Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki. 

Wybory odbyły się w piątek 12 maja. W głosowaniu wzięło udział 59 z 60 członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, złożonego z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty poparło 35 elektorów, zaś na prof. Dariusza Bogdała swój głos oddały 24 osoby.

Dziękuję za wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozkwitu Politechniki Krakowskiej, liczę na współpracę ze wszystkimi członkami społeczności uczelni. Tak jak mówiłem w kampanii, każdy pracownik, student, doktorant jest dla mnie ważny. Przed nami ważny czas. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć, musimy wykorzystywać nowe możliwości na dalszy rozwój. Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021! To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Ale tak mocna pozycja nie jest dziełem przypadku – na ten sukces składała się ciężka praca nas wszystkich. Wierzę, że nadal zgodnie współpracując, będziemy dynamicznie rozwijać nasz potencjał i osiągać nasze strategiczne cele. Dziękuję prof. Dariuszowi Bogdałowi za kulturalną i pełną szacunku konkurencję podczas wyborów – powiedział po wyborze rektor-elekt Politechniki Krakowskiej.

Urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. W 1999 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Zaraz po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do dziś. Od 2013 roku był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych PK, w 2014 r. został jej kierownikiem. W latach 2013–2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. We wrześniu 2016 r. został dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Trzy lata temu uzyskał nominację profesorską.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą inżynierii lądowej, a  szczególnie obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów naukowych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej (m.in.: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital). Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in. Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również modele transportowe dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest także współautorem modelu transportowego Salonik. Od 2006 r. posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń dotyczących specjalistycznego oprogramowania do modelowania i prognozowania podróży. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Jest członkiem zespołu naukowego i organizacyjnego cyklicznych konferencji European Parking Conference oraz recenzentem publikacji naukowych w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych.

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE. Do najważniejszych należą te dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także koncepcja rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie małopolskim oraz studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego), opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zasiada w wielu prestiżowych gremiach naukowych i doradczych, m.in. Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitecie Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespole Zadaniowym ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji.

Wybory uzupełniające zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)