Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-03-10

Prof. Jan Sobczyk pełniącym obowiązki rektora UWr

Do czasu wyłonienia nowego rektora Uniwersytetem Wrocławskim będzie kierował prof. Jan Sobczyk. Niebawem ma zostać ustalony kalendarz wyborczy. 

Wskazanie osoby, która będzie pełniła obowiązki rektora – zgodnie ze statutem UWr jest nią najstarszy członek Senatu – stało się konieczne po tym, jak 9 marca minister edukacji i nauki wygasił mandat prof. Przemysławowi Wiszewskiemu. W ostatnich 30 latach to jedenasty rektor, który stracił stanowisko w trakcie kadencji.

W związku z tą decyzją obowiązki rektora Uniwersytetu Wrocławskiego przejął prof. dr hab. Jan Sobczyk (ur. 19 października 1955 r.) Jest specjalistą w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i członkiem ulokowanej w Japonii międzynarodowej grupy doświadczalnej T2K. Kieruje Zakładem Fizyki Neutrin Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach zajmuje się oddziaływaniem neutrin, biorąc udział jednocześnie udział w pomiarach prowadzonych przez grupy doświadczalne. Jego prace koncentrują się na zwiększeniu precyzji ważnych eksperymentów mierzących oscylacje neutrin. Zaproponował nowe dające się zmierzyć wielkości umożliwiające badanie efektów jądrowych w oddziaływaniach neutrin. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych.

W latach 1977–1980 był działaczem wrocławskiego SKS. W 1979 r. współredagował pismo SKS „Podaj Dalej”, był inicjatorem przekształcenia tego tytułu w „Akademickie Pismo Informacyjne”. W sierpniu 1980 r. działalnością wydawniczą wspierał strajk w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. We wrześniu i październiku tego roku był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS. Współzakładał i należał do zespołu redakcyjnego pisma wrocławskiego NZS „No Więc”. W 1981 r. pracownik ZR Dolny Śląsk, odpowiedzialny za kierowanie pismem ZR „Z Dnia na Dzień”.

W grudniu 1981 r. internowany, zwolniony w październiku 1982 r. Od 1987 r. jest pracownikiem UWr. W maju 1988 r. brał udział w strajku studenckim. W kwietniu 1989 r. był współzałożycielem stowarzyszenia Centrum Demokratyczne. W latach 1989–1993 należał do KZ „Solidarności” na UWr. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.).

Jak poinformował przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, niebawem zostanie ustalony kalendarz czynności wyborczych. Nazwisko nowego sternika uczelni powinniśmy poznać do końca czerwca. Zwycięzca przedterminowych wyborów dokończy w fotelu rektora kadencję 2020–2024.

MK, źródło: UWr

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Też Fizyk 11.03.2022 13:17

    Bardzo dobry wybór