Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-24

Prof. Wojciech Załuska rektorem UM w Lublinie

Od września nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie prof. Wojciech Załuska. Zastąpi prof. Andrzeja Dropa, który kończy właśnie swoją drugą kadencję na tym stanowisku.

Wybory u lubelskich „medyków” przebiegały z niemałymi problemami. Początkowo chęć startu w nich wyraziło trzech kandydatów. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów przy opiniowaniu swojej kandydatury w Senacie uczelni, co skutkowało skreśleniem go z listy pretendentów. Nie godząc się z tym rozstrzygnięciem, prof. Maciejewski wystąpił o reasumpcję głosowania. Zaznaczył, że dopełnił wszystkich formalności, aby móc kandydować. Jego wniosek został odrzucony. Złożył więc odwołanie do ministra zdrowia. Szef resortu przyznał mu rację.

W powtórzonej procedurze senatorowie ponownie jednak odrzucili jego kandydaturę, a do decyzji tej przychyliła się również Rada Uczelni, wydając negatywną opinię. W tej sytuacji o fotel rektora ubiegało się tylko dwóch kandydatów. We wtorek, 24 czerwca, Kolegium Elektorów powierzyło misję kierowania uczelnią w kadencji 2020–2024 prof. Wojciechowi Załusce, kierownikowi Kliniki Nefrologii oraz dziekanowi Wydziału Lekarskiego. Głosowały na niego 103 osoby, podczas gdy prof. Dariusza Matosiuka, prorektora ds. nauki, poparło 68.

– Chciałbym podziękować przedstawicielom społeczności akademickiej za okazane mi zaufanie i poparcie mojej kandydatury na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jestem członkiem uniwersyteckiej społeczności Alma Mater od czterdziestu lat, zawsze byłem głęboko zaangażowany w jej sprawy. Posiadam szerokie doświadczenie zarówno jako klinicysta, jak i nauczyciel akademicki. Od ośmiu lat pełnię funkcję dziekana, dzięki której zyskałem praktyczną wiedzę w zakresie administracji. Doświadczenie to pragnę wykorzystać do pracy na rzecz rozwoju naszego uniwersytetu – powiedział tuż po wyborze rektor-elekt.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska urodził się w 1961 roku w Lublinie. W latach 1980–1986 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (poprzedniczka Uniwersytetu Medycznego), uzyskując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. W 1986 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta, a w 1987 roku w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do dziś. Od 1 maja 2003 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Doświadczenie zdobywał m.in. w klinikach i na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Izraelu. Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1989 roku, II stopnia – w 1996 roku, a w zakresie nefrologii w 1999 roku. Specjalizację w zakresie zdrowie publiczne uzyskał w 2004 roku, w zakresie hipertensjologii w 2006 roku, a specjalizację z transplantologii klinicznej w 2011 roku.

W 1992 roku doktoryzował się, w 2001 roku uzyskał habilitację. Od 2005 roku jest profesorem nauk medycznych. Należy do American Society of Nephrology oraz European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2007 roku Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.

MK, źródło: UM Lublin

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~student 05.02.2022 12:26

    Ostatnie próby wprowadzenia sanitaryzmu i zastraszania na Uczelni na pewno nie przyniosą chwaly p.Rektowowi.