Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Źródło: www.apsl.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-11

Prof. Zbigniew Osadowski przez kolejne 4 lata rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, wygrał wybory na rektora uczelni na kadencję 2020–2024. 

Wybory odbyły się 11 marca. Kandydatem Rady Uczelni i Kolegium Elektorów był prof. Zbigniew Osadowski. Jego kontrkandydatem był zgłoszony także przez Kolegium Elektorów prof. dr hab. Roman Drozd, który słupską uczelnią kierował w latach 2008–2016. Uprawnionych go głosowania było 126 elektorów. Na 125 oddanych głosów (wszystkie ważne) prof. Zbigniew Osadowski otrzymał 73, zdobywając tym samym mandat rektora na drugą kadencję. Wcześniej był prorektorem AP ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką. Ma 49 lat, z wykształcenia jest geobotanikiem. Naukowo zajmuje się biologią. Specjalizuje się w geobotanice i ochronie przyrody. Badał m.in. ekologię ekosystemów źródliskowych i torfowiskowych Pomorza. Ponadto zajmował się renaturyzacją mokradeł i modelowaniem matematycznym procesów ekologicznych.

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 roku jeszcze pod nazwą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Pod obecnym szyldem działa od 2006 roku. Struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym i Nauk Społecznych, na których kształci się ok. 3 tys. studentów i ponad 120 doktorantów. Na AP studiuje 183 cudzoziemców. Akademia oferuje 27 kierunków i ponad 100 specjalności na studiach I, II i III stopnia. Kadra liczy 118 profesorów, 166 doktorów, 90 magistrów oraz 143 pracowników administracyjnych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)