Aktualności
Szkoły wyższe
03 Marca
Źródło: www.ih.apsl.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-03

Dwóch kandydatów do fotela rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. Roman Drozd jest drugim kandydatem do fotela rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wcześniej swój start w wyborach zapowiedział obecnie sprawujący tę funkcję prof. Zbigniew Osadowski.

Wybory rektora Akademii Pomorskiej na kadencję 2020–2024 zostaną przeprowadzone 11 marca. Już od połowy stycznia, kiedy odbyło się posiedzenie Rady Uczelni, wiadomo, że o reelekcję będzie ubiegał się dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, który kieruje uczelnią od 2016 roku. Jego kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Teraz swoich kandydatów wyłoniło Kolegium Elektorów. Na liście znajdują się dwa nazwiska.

Obok obecnego rektora kandydatem będzie historyk prof. Roman Drozd, który słupską uczelnią kierował w latach 2008–2016. Wcześniej, w latach 2005–2008, był prorektorem ds. kształcenia. Z Akademią Pomorską związany jest od 2003 roku. Jest zatrudniony w Zakładzie Studiów Wschodnich Instytutu Historii AP. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się kwestie związane z relacjami polsko-ukraińskimi w XX i XXI wieku, polityką władz polskich wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, położeniem ludności ukraińskiej w Polsce oraz dziejami Kościoła greckokatolickiego po 1944 r. Był wiceprzewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce i przewodniczącym Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 roku jeszcze pod nazwą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Pod obecnym szyldem działa od 2006 roku. Struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym i Nauk Społecznych, na których kształci się ok. 3 tys. studentów i ponad 120 doktorantów. Na AP studiuje 183 cudzoziemców. Akademia oferuje 27 kierunków i ponad 100 specjalności na studiach I, II i III stopnia. Kadra liczy 118 profesorów, 166 doktorów, 90 magistrów oraz 143 pracowników administracyjnych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)