Aktualności
Szkoły wyższe
03 Czerwca
Fot. Marek Makowski
Opublikowano: 2020-06-03

Reelekcja rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Prof. Anna Wypych-Gawrońska będzie przez kolejną kadencję rektorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Wybory odbyły się w środę 3 czerwca. Uczelniane Kolegium Elektorów powierzyło obecnej rektor kierowanie uczelnią przez kolejne cztery lata.

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska ur. się w 1966 roku w Częstochowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku kulturoznawstwo, specjalność: teatrologia. W 1996 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918, za którą – po opublikowaniu – otrzymała nagrodę Teatralnej Książki Roku, przyznaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. W 2007 roku na tym samym wydziale została doktorem habilitowanym w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie monografii Warszawski teatr operowy w latach 1832–1880. W 2018 roku otrzymała nominację profesorską.

W roku 2006 objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego, od roku 2012 – prorektora ds. rozwoju, a w 2016 roku została rektorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (od 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie).

Specjalizuje się w historii teatru i dramatu. Prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu nauk o literaturze, nauk o kulturze i nauk o sztuce. Zrealizowała trzy projekty naukowe finansowane w drodze konkursowej, dwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do roku 1918” oraz „Warszawski teatr operowy i operetkowy w latach 1880–1915”) oraz jeden Narodowego Centrum Nauki („Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o teatrze, czytania teatru oraz adaptacji teatralnych utworów literackich.

W działalności naukowej stale współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, przede wszystkim z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Akademią Muzyczną we Lwowie. W ramach przygotowań do konkursu ogłoszonego przez Humanities European Research Area organizowała konsorcjum naukowe wspólnie z pracownikami Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Jest przewodniczącą Rady Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zasiada w Radzie Muzeum Częstochowskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Société Internationale D’histoire Comparée Du Théâtre, De L’opéra Et Du Ballet z siedzibą w Sorbonie w Paryżu.

Jest autorką monografii, redaktorką prac wieloautorskich oraz autorką publikacji w monografiach i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, a także biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

MK, źródło: UJD

Dyskusja (0 komentarzy)