Aktualności
Szkoły wyższe
23 Sierpnia
Fot. Tomasz Modrzejewski
Opublikowano: 2023-08-23

UMW będzie kształcił lekarzy w Wałbrzychu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu, w której od października będą kształcić się przyszli lekarze. Rekrutacja właśnie trwa.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia medyczna otrzymał zgodę ministra edukacji i nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w ramach własnej filii w Wałbrzychu.

Zwiększenie liczby przyszłych lekarzy to jeden z naszych priorytetów z uwagi na szczególne znaczenie dostępności i jakości ochrony zdrowia dla polskiego społeczeństwa – podkreśla Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. – Poza zapotrzebowaniem na wykwalifikowany personel medyczny, argumentem za wsparciem działań uniwersytetu jest przeprowadzona niedawno ewaluacja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych: nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. To potwierdza, że uczelnia posiada ogromny potencjał pozwalający na rozszerzenie kształcenia na kierunku lekarskim i daje gwarancję, że również w filii uczelni zajęcia będą prowadzone na wysokim poziomie – dodaje wiceszef resortu.

Kluczowym elementem w kształceniu lekarzy są zajęcia praktyczne. W przypadku filii w Wałbrzychu dostęp do placówek medycznych nie stanowi problemu. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach pod okiem lekarzy między innymi w szpitalach w Wałbrzychu i Świdnicy. Co ważne, projekt jest wspierany przez wałbrzyską uczelnię – Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Dzięki temu filia będzie miała dostęp do budowanego przez Akademię Centrum Symulacji Medycznych.

W Polsce brakuje 50 tys. lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej jest prosta: należy ich więcej kształcić – przekonuje prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW. – Ilość nie może jednak przesłonić jakości. Lekarze muszą być dobrze kształceni przez posiadającą doświadczenie kadrę, która zagwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze we wszechstronnym rozwoju studentów tych wyjątkowo wymagających studiów. To bardzo specyficzne, wynikające z rygorystycznych standardów kształcenie, gdzie doświadczenie jest kluczowe, dlatego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje tworzenie filii uczelni medycznych jako optymalne rozwiązanie tego problemu.

Wrocławska uczelnia otrzymała pozytywną opinię ministra zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i finalnie pozwolenie ministra edukacji i nauki na utworzenie kierunku lekarskiego poza siedzibą. W filii UMW w Wałbrzychu w październiku tego roku i w każdym kolejnym naukę rozpocznie 50 studentów. Adepci medycyny będą kształcić się przede wszystkim w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a lokalne zaplecze kliniczne tworzyć będą przede wszystkim Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego oraz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego.

Utworzenie filii stanowi impuls rozwojowy także dla kadry medycznej w regionie – mówi prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW. – Filie uczelni medycznych umożliwiają podnoszenie kompetencji dydaktycznych, badawczych i praktycznych, także klinicznych. Ponadto to właśnie ta kadra medyczna zyskuje realny wpływ na wykształcenie przyszłych pracowników zawodów medycznych – lekarzy, dzieląc się ze studentami swoją pasją, wiedzą i umiejętnościami. Studenci kształceni będą w Wałbrzychu, a zajęcia poprowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy z UMW przy wsparciu wałbrzyskiej kadry medycznej znającej potrzeby i specyfikę regionu – dodaje.

Alicja Giedroyć-Skiba, źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)