Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Źródło: iStock
Opublikowano: 2024-05-15

UPRP podsumował rok w wynalazkach

Politechnika Lubelska utrzymała pozycję lidera polskiej wynalazczości. Jej naukowcy uzyskali w ubiegłym roku 126 patentów na swoje wynalazki. 

Coroczne zestawienie przygotował Urząd Patentowy RP. W ubiegłym roku do instytucji tej wpłynęło 30 784 zgłoszeń, czyli o 8,2% więcej niż rok wcześniej. Do ochrony zgłoszono 4063 wynalazki, głównie w dziedzinie inżynierii lądowej, pomiarów i technologii medycznych.

Z raportu wynika, że jeśli chodzi o zgłoszenia patentowe przodują podmioty sektora gospodarki (1634), które wyprzedziły dzierżące ostatnio pałeczkę lidera uczelnie (1547). Odwrotnie jest w przypadku przyznanych patentów, gdzie na czele niezmiennie znajdują się szkoły wyższe (1015) przed firmami (801). Wśród tych pierwszych dominują uczelnie techniczne. Pierwsze miejsce utrzymała Politechnika Lubelska (126), daleko w tyle zostawiając Politechnikę Śląską (87) i awansującą na podium aż z 10 miejsca Politechnikę Poznańską (71). W czołówce znalazły się także: Politechnika Łódzka (68), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (61), Politechnika Wrocławska (56), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (50), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (46), Politechnika Warszawska (45) i Politechnika Gdańska (44).

Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią spoza technicznych jest otwierający drugą dziesiątkę Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z 37 patentami na koncie. Z kolei wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych najlepiej wypadł Uniwersytet Śląski – na 15 miejscu (29). W zestawieniu ujęto 28 szkół wyższych, z czego ponad połowę stanowią te o profilu technicznym (16). Ponadto na liście znalazło się 5 uniwersytetów klasycznych, 5 przyrodniczych/rolniczych i 2 medyczne. Przyznano im w sumie 1015 patentów.

Do tego 183 dołożyły instytuty badawcze i 54 – jednostki naukowe PAN. W sumie pracownicy jednostek naukowych byli autorami ponad 56% wszystkich spośród 2208 patentów przyznanych polskim wynalazcom. Najwięcej decyzji dotyczyło inżynierii lądowej (238), innych maszyn specjalistycznych (157), chemii wysokogatunkowych związków organicznych (138) i nowatorskich rozwiązań w zakresie pomiarów (137).

Na miano najbardziej innowacyjnych województw zasłużyły w ubiegłym roku: mazowieckie (376 patentów), śląskie (305), lubelskie (219) i małopolskie (215). Na koniec grudnia w Polsce pozostawało w mocy 368 341 praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, w tym m.in. 14 022 patenty na wynalazki, 2714 praw ochronnych na wzory użytkowe i 94,1 tys. patentów europejskich.

MK

Raport roczny UPRP

Dyskusja (0 komentarzy)