Aktualności
Szkoły wyższe
15 Listopada
Źródło: WAT
Opublikowano: 2022-11-15

WAT ma nowe Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki

Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki otwarto w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Będzie służyło do prowadzenia prac naukowych oraz szkoleń z zakresu organizacji i kierowania procesami logistycznymi w Siłach Zbrojnych RP, a także w przedsiębiorstwach cywilnych.

Nowy obiekt, którego powstanie dofinansowało Ministerstwom Obrony Narodowej, wzbogacił infrastrukturę badawczo-dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania dotyczące kształcenia studentów i słuchaczy w oparciu o nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną wyposażoną w najnowsze technologie.

Idea tej koncepcji polega na prezentowaniu procesów logistycznych, zachodzących w łańcuchu dostaw, jak również identyfikacji pracy nowoczesnego sprzętu i urządzeń logistycznych wraz z ich dostosowaniem do oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych zastosowań automatyzacji procesów logistycznych w Siłach Zbrojnych i przedsiębiorstwach cywilnych – wyjaśnia dr inż. Marek Kalwasiński, dyrektor Instytutu Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W budynku będą się kształcić podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka. Prowadzone tu będą kursy doskonalące dla żołnierzy zawodowych, m.in. w zakresie normalizacji, systemu zapewnienia jakości oraz kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej i NATO, pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym. Realizowane będą również kursy specjalistyczne na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz międzynarodowe, takie jak: „Standardization within NATO”, „Combat Readiness Evaluation of Land HQ(s) Units” – CREVAL oraz „LOGFAS Fundamentals and Data Operator course”.

W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdują się pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz sale wykładowe. Sala konferencyjna (z możliwością podziału na dwie mniejsze) może pomieścić 70 osób. Główną część budynku zajmuje hala główna, w której odwzorowano magazyn wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Ponadto są też sale laboratoryjne z zakresu technologii magazynowania i produkcji, technologii RFID, transportowo-spedycyjne, towaroznawstwa i badań opakowań, logistyki ekonomicznej oraz normalizacji, a także dwie pracownie badań operacyjnych. Działają także dwa laboratoria logistyki wojskowej z dostępem do sieci teleinformatycznej Resortu Obrony Narodowej „MILNET-Z” oraz specjalistycznego oprogramowania (m.in. ERP, WMS, TMS, Flexim oraz programu do analizy i wizualizacji danych) i wojskowych systemów informatycznych, takich jak Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej, Pakiet Grafiki Operacyjnej czy LOGFAS.

Dzięki utworzeniu specjalistycznych pracowni laboratoryjnych badających procesy zachodzące na każdym etapie łańcucha logistycznego z powodzeniem możemy prowadzić działalność badawczą koncentrującą się wokół zagadnień związanych z teoretycznymi podstawami logistyki w Siłach Zbrojnych RP i gospodarce narodowej, jak również z tworzeniem modeli systemów i procesów logistycznych, badaniem przepływu dóbr fizycznych w systemach logistycznych oraz komplementarnością logistyki w Siłach Zbrojnych i gospodarce narodowej. Dostęp do wojskowych systemów informatycznych i specjalistyczne oprogramowania pozwolą również prowadzić badania przy wykorzystaniu materiałów niejawnych do klauzuli poufne – podkreśla dr inż. Marek Kalwasiński.

Jak zapewnia dyrektor Instytutu Logistyki, infrastruktura nowego budynku będzie sukcesywnie rozwijana. W przyszłym roku Laboratorium badań opakowań na potrzeby Sił Zbrojnych RP zostanie wyposażone w trzy nowe stanowiska, które posłużą do badania opakowań transportowych dla celów certyfikacji do materiałów niebezpiecznych na znak UN zgodnie z międzynarodowymi przepisami, do badań opakowań w procesach logistycznych oraz do projektowania nowych wzorów opakowań. W planach Centrum jest również zakup drukarki 3D, która umożliwi projektowanie i badanie nowych opakowań gwarantujących dostateczną ochronę produktu przy niższych kosztach wytwarzania. Wdrożone mają zostać również innowacyjne systemy do zarządzania procesami logistycznymi bazujące na technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

 

Dyskusja (0 komentarzy)