Aktualności
Szkoły wyższe
25 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-25

Wspólna deklaracja konferencji rektorów z Francji, Niemiec i Polski

W przyszłej odbudowie Ukrainy swój wkład gotowe są wnieść również uniwersytety. Niezbędne jest stworzenie warunków politycznych i finansowych do długoterminowej współpracy między ukraińskimi i europejskimi uczelniami – wskazują we wspólnej deklaracji rektorzy z Francji, Niemiec i Polski.

W związku z odbywającą się dziś w Berlinie konferencją państw G7 i Komisji Europejskiej w sprawie odbudowy Ukrainy, konferencje rektorów z Francji, Niemiec i Polski opublikowały wspólną deklarację, w której wzywają do należytego uwzględnienia obszarów edukacji i prowadzenia badań.

Rosyjski atak na Ukrainę stanowi wielkie wyzwanie dla istnienia państwa ukraińskiego i dla spójności demokratycznych społeczeństw w Europie i na świecie. Od początku wojny wsparcia ukraińskim uczelniom oraz ich studentom i pracownikom udzielają uczelnie z całej Europy (…) Są one gotowe wnieść swój wkład także w przyszłą odbudowę państwa ukraińskiego. Nowoczesne i atrakcyjne na arenie międzynarodowej uniwersytety, tworzące rdzeń systemu edukacji i badań naukowych, odegrają kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa i gospodarki Ukrainy – czytamy w deklaracji.

Zwrócono uwagę, że funkcjonowanie uczelni jest podstawowym warunkiem do wykształcenia specjalistów i kadry kierowniczej dla biznesu, polityki i całego społeczeństwa. To właśnie z ośrodków akademickich powinien, zdaniem sygnatariuszy dokumentu, płynąć impuls wspierający modernizację we wszystkich kluczowych obszarach działania. Dlatego rektorzy wyrazili gotowość do długofalowej współpracy na rzecz wspierania Ukrainy w odbudowie nowoczesnych instytucji szkolnictwa wyższego. 

Wzywamy uczestników międzynarodowej konferencji ekspertów w Berlinie do wzięcia pod uwagę znaczenia edukacji i badań w planach odbudowy Ukrainy. Niezbędne jest stworzenie warunków politycznych i finansowych do długoterminowej współpracy między ukraińskimi i europejskimi uczelniami. To klucz do ożywienia społeczno-gospodarczego, modernizacji i pomyślnego dalszego rozwoju Ukrainy będącej częścią europejskiej wspólnoty państw – podkreślili rektorzy.

Deklarację podpisali przewodniczący Hochschulrektorenkonferenz, France Universités oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Przypomnijmy, że prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i koordynator działań Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich związanych z sytuacją w Ukrainie, jest członkiem zespołu ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, których zadaniem będzie wsparcie odbudowy ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego.

MK

Wspólne stanowisko konferencji rektorów z Francji, Niemiec i Polski

Dyskusja (0 komentarzy)