Aktualności
Szkoły wyższe
08 Czerwca
Źródło: UPP
Opublikowano: 2020-06-08

Wybrano nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, będzie od 1 września nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory odbyły się w poniedziałek 8 czerwca. Przeprowadzono je zdalnie za pomocą systemu Głosuj24. O reelekcję, mimo że to dopiero jego pierwsza kadencja, nie mógł się ubiegać prof. dr hab. Jan Pikul, który przekroczył ustawowy limit wieku (ur. się w 1949 roku). Rada Uczelni wskazała na kandydata prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, obecnego prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. W głosowaniu elektorów otrzymał 153 głosy „za”. Przeciwnych jego kandydaturze było 27 osób.

– Uczelnia w obecnym okresie wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem wysokiej pozycji naukowej. Potrzebuje też lidera, który zna jej specyfikę, a jednocześnie ma doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji – powiedział tuż po elekcji prof. Szoszkiewicz.

W swoim programie wyborczym zapowiadał wprowadzenie decentralizacji finansów, zwiększenie transparentności działań zarządczych i wprowadzenie finansowych dodatków motywacyjnych. Celem na nadchodzącą kadencję jest też poprawa wizerunku uczelni, aby była postrzegana jako nowoczesna, realizująca innowacyjne badania, dobrze wyposażona i uznana na świecie. „Niestabilna sytuacja w nauce wymaga podjęcia działań, które w większym stopniu by nas uniezależniły i uodporniły na wprowadzane zmiany, co można osiągnąć poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych, szczególnie międzynarodowych oraz ustabilizowanie liczby studentów” – pisał na swojej stronie internetowej.

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz ur. się w 1965 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu (poprzedniczka UPP). W roku 1995 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dziedzinie łąkarstwa, a w 2004 – doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska. W 2011 roku został profesorem nauk rolniczych.

Przez osiem lat, do 2017 roku, kierował Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska. W latach 2008–2016 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

W swoich badaniach zajmuje się ekologią i ochroną środowiska, bioindykacją ekosystemów wodnych, oceną hydromorfologiczną rzek, roślinnością ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych, a także fitosocjologią i bioróżnorodnością oraz oceną i ochroną bioróżnorodności. Jest autorem dwóch metod wykorzystywanych w monitoringu środowiska w Polsce i ich międzynarodowej interkalibracji: Makrofitowy Indeks Rzeczny (2007) i Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (2017).  Brał udział w 20 projektach finansowanych przez NCN/NCBiR/MNiSW/KBN (w 10 jako kierownik).

Ma na koncie 274 publikacje, w tym m.in. 111 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych, 7 książek i monografii, 1 rozprawę naukową, 20 rozdziałów w monografiach, 29 artykułów popularnonaukowych. Indeks Hirscha – 16, łączna liczba cytowań – 1170.

Jest członkiem International Association for Vegetation Sciences (od 1994 r.), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2001), International Association for Ecology INTECOL (od 2005), Polskiego Towarzystwa Ekologicznego (od 1991) oraz Polskiego Klubu Ekologicznego (od 1989). Zasiada w Radach Naukowych Biebrzańskiego Parku Narodowego, Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Od 2015 roku pełni rolę eksperta Zintegrowanego Monitoringu Środowiska.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)